Monthly Archives: martie 2017

COMUNICAT DE PRESĂ: Autoritățile TREBUIE SĂ ÎNCURAJEZE culturile energetice

CULTURILE ENERGETICE, răspândite în toată lumea, cu un efect deosebit de benefic în protejarea pădurilor, prin reducerea presiunii asupra lor în goana după lemn de foc, dar cu efecte benefice și în agricultură, prin utilizarea unor terenuri aflate în paragină (în special cele cu umiditatea ridicată), prin crearea de locuri de muncă, dar și prin realizarea de venituri însemnate prin cultivarea unor produse cu o piață sigură, sunt neglijate în România de autorități.

Prima plantație energetică (salcia energetică) a fost adusă în România de zece ani, după care au urmat altele, dar nici până azi nu este adoptată o lege a culturilor energetice, nu sunt subvenții pentru realizarea acestor plantații, așa cum există în țările UE,  și în tot acest timp nu s-au găsit soluții ca pentru realizarea  acestori plantații să fie accesibile proiecte europene, astfel răspândirea acestor culturi a rămas sub nivelul țărilor unde au fost întroduse doar de câțiva ani.

Lipsa biomasei lemnoase este o piedică în realizarea investițiilor în centrale energetice prin cogenerare, centrale care sunt foarte necesare pentru echilibrarea Sistemului energetic și producției de energie verde, însă un dezinteres în a asigura biomasă lemnoasă care nu prezintă pericol de defrișare a pădurilor duce la stagnarea dezvoltării culturilor energetice sau chiar la dispariția lor, așa cum poate avea acest efect și intenția de modificare a Ordinului 46/2012 al Ministrului Agriculturii.

În loc ca Ministerul Agriculturii să participe activ la apariția Legii Culturilor energetice și, astfel, să îi ajute cei din agricultură să beneficieze de avantajele acestori culturi, recent a inițiat o propunere de modificare a Ordinului 46/2012, care să ducă la desființarea culturilor energetice lemnoase (Salcia energetică, Plopul și Paulownia), prin măsuri de genul “aceste soiuri să  poată fi cultivate numai pe terenuri de clasă de calitate IV și V”. Aceste terenuri sunt terenuri de foarte proastă calitate, terenuri degradate, care în majoritatea cazurilor nu sunt apte pentru culturi agricole.

Din aceste măsuri, care au ca bază idei populiste de gen ”Culturile energetice periclitează culturile alimentare”, chit că sunt suprafețe imense necultivate (ceea ce nu se recunoaste de autorități), rămân în continuare soluții ca defrișarea pădurilor și menținerea sărăciei în mediul rural.

O întrebare pentru autorități: în Suedia unde sunt terenuri agricole incomparabil mai puține ca în România și unde sunt suprafețe împădurite incomparabil mai multe ca în România, oare de ce se subvenționează realizare de zeci de mii de hectare de Culturi energetice?

PATRONATUL INVESTITORILOR AUTOHTONI

30.03.2017

Articole din presa, in urma comunicatului PIAROM privind invatamantul tehnic si profesional privat

In urma transmiterii comunicatului de presa al Patronatului Investitorilor Autohtoni, referitor la solicitarea adresata autoritatilor, de a sustine invatamantul tehnic si profesional privat, in presa au aparut mai multe articole pe aceasta tema, dupa cum urmeaza:

SENSO TV  – Masuri de sustinere a invatamantului tehnic si profesional privat

CURS DE GUVERNARE  – Trei propuneri ale PIAROM pentru reforma reală a sistemului de învățământ tehnic și profesional

ROMANIA 24  – PIAROM: Măsuri de susținere a învățământului tehnic și profesional privat

EVENIMENTUL ZILEI – Patronatul Investitorilor Autohtoni – PIAROM solicită autorităților să adopte rapid măsuri stimulative concrete pentru implicarea capitalului privat în învățământul tehnic și profesional din România, atât în procesul educațional, cât și în ceea ce privește revizuirea nomenclatorului calificărilor profesionale.

ZIARE ROMANESTI – Antreprenorii privați cer să se implice în învățământul tehnic

 

23.03.2017

COMUNICAT DE PRESĂ: Măsuri de susținere a învățământului tehnic și profesional privat

În calitatea sa de organizație patronală autonomă, neguvernamentală și apolitică, Patronatul Investitorilor Autohtoni – PIAROM solicită autorităților să adopte rapid măsuri stimulative concrete pentru implicarea capitalului privat în învățământul tehnic și profesional din România, atât în procesul educațional, cât și în ceea ce privește revizuirea nomenclatorului calificărilor profesionale, stabilirea unor cifre de școlarizare realiste și adaptarea programelor școlare la realitățile pieței muncii.

Precizăm că, pe fondul perpeturării unui sistem birocractic și insuficient corelat cu cerințele angajatorilor, implicarea capitalului privat în sistemul de învățământ tehnic și profesional se află la cel mai redus nivel dintre toate formele de învățământ preuniversitar. Astfel, dintre cei 20.716 de elevi înmatriculați în școli profesionale în anul terminal 2016/2017, doar 422 (2,03%) provin din sistemul de educație privat, în timp ce  doar 405 (0,72%) din cei 55.560 absolvenți ai liceelor tehnologice din România sunt înmatriculați în unități de învățământ private.

PIAROM susține pe deplin orice măsură de stimulare a implicării capitalului privat în învățământul tehnic și profesional, context în care apreciem că reglementarea învățământului dual reprezintă, în mod categoric, un important pas înainte. Pe de altă parte, subliniem că atragerea angajatorilor în acest sistem de educație implică, în primul rând, o responsabilitate sporită și o atitudine activă din partea autorităților.

În acest sens, PIAROM solicită autorităților responsabile adoptarea rapidă cel puțin a următoarelor 3 măsuri:

 • Revizuirea rapidă a metodologiei de stabilire a cifrelor de școlarizare pentru învățământul tehnic și profesional.

Precizăm că metodologia actuală, bazată pe centralizarea solicitărilor instituțiilor de învățământ, fundamentate pe date mai mult sau mai puțin corelate cu realitatea, a generat dezechilibre semnificative în plan regional. Subliniem că există județe în care, pentru anumite calificări profesionale, există mai mulți absolvenți în fiecare an decât numărul total de locuri de muncă din piață aferente ocupațiilor corespondente. Precizăm că autoritățile dispun de cel mai obiectiv instrument de evaluare a nevoii de forță de muncă, dar și a dinamicii acesteia, respectiv aplicația REVISAL, fără însă ca în prezent datele extrase din această aplicație să fie folosite în mod efectiv pentru fundamentarea cifrelor de școlarizare;

 • Modificarea metodologiei de evaluare a inserției socio-profesionale a absolvenților unităților de învățământ tehnic și profesional.

PIAROM consideră că evaluarea inserției absolvenților pe piața forței de muncă este singura modalitate de evaluare obiectivă a realismului cifrelor de școlarizare și a calității procesului educațional. În prezent, astfel de evaluări se realizează doar în baza unor chestionări la nivelul unor județe pilot, ceea ce generează atât cheltuieli suplimentare pentru autorități, cât și un nivel ridicat de subiectivitate. Din nou, PIAROM dorește să aducă în atenție rolul aplicației REVISAL, singurul instrument obiectiv care permite o analiză actualizată a pieței forței de muncă. Solicităm autorităților competente să întreprindă măsurile necesare pentru completarea aplicației REVISAL cu informațiile referitoare la nivelul de calificare profesională al angajatului, respectiv cu privire la diploma/certificarea în baza căreia acesta își desfășoară activitatea (instituția absolvită, anul absolvirii și calificarea profesională).

 • Modificarea procedurii de evaluare a unităților din învățământul tehnic și profesional.

Avem în vedere o evaluare a acestor unități prin prisma gradului în care acestea satisfac cerințele pieței forței de muncă, respectiv prin prisma inserției socio-profesionale a absolvenților, evaluată în mod obiectiv, după cum s-a precizat anterior, prin intermediul aplicației REVISAL. Precizăm că PIAROM este prima organizație neguvernamentală din România care a realizat un studiu privind structura forței de muncă din România la nivel regional, având la bază date din REVISAL, furnizate prin amabilitatea Inspecției Muncii. Studiul relevă o serie de tendințe ale evoluției pieței muncii din România, cum ar fi scăderea numărului de salariați încadrați pe posturi cu studii superioare, creșterea ponderii muncii necalificate în total forță de muncă sau accentuarea unor dezechilibre regionale în ceea ce privește distribuția specialiștilor, fără însă ca structura actuală a datelor din REVISAL să permită și realizarea unei analize în corelare cu nivelul real de calificare al salariaților și cu unitatățile de învățământ absolvite.

Considerăm că cele 3 măsuri enunțate anterior sunt critice pentru o reformă reală a sistemului de învățământ tehnic și profesional și condiționează aplicarea cu succes a noilor reglementări privind învățământul dual. În acelați timp, creșterea acurateții și completitudinii înregistrărilor din aplicația REVISAL ar permite o adaptare mult mai bună a sistemului de educație la cerințele pieței muncii, atât prin definirea de noi calificări profesionale, cât și prin fundamentarea pe o bază reală a cifrelor de școlarizare sau prin utilizarea inserției absolvenților pe piața forței de muncă drept criteriu de evaluare a unităților de învățământ. Nu în ultimul rând, subliniem că analizele privind structura și tendințele pieței muncii din România, bazate pe date extrase din aplicația REVISAL, ar trebui luate în considerare în proiectarea și implementarea oricărei politici publice cu impact asupra mediului de afaceri și dezvoltării regionale. Apreciem că numai printr-o cunoaștere și conștientizare deplină a realităților pieței muncii, inclusiv a corelării cu structura sistemului de educație la nivel regional, este posibilă o dezvoltare omogenă a forței de muncă, corelată cu domeniile de competitivitate și cu prioritățile investiționale ale României.

PATRONATUL INVESTITORILOR AUTOHTONI

23.03.2017

AGRARIA 2017: Tehnică agricolă la superlativ. Animale de rasă în prezentări live. Mașini agricole în mișcare.

În perioada 6-9 aprilie 2017 la Jucu, în județul Cluj, va avea loc cea de a 23-a ediție a Targului Internațional pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Zootehnie – AGRARIA, cea mai dinamică expoziție în câmp din Transilvania. 

AGRARIA beneficiază și în acest an de parteneriatele traditionale cu NHR Agropartners – Partener Oficial, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca – Partener, Ferma – Partener Comunicare, Agenția Națională pentru Zootehnie ANZ, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Cluj și Direcția pentru Agricultură a Județului Cluj – Parteneri Instituționali. Cea de-a 23a ediție este organizată în colaborare cu AgroTransilvaniaCluster și cu sprijinul Tetarom și a Consiliului Județean Cluj.

Veți avea ocazia să aflați ultimele noutăți în domeniul tehnologiei agricole prezentate de cele peste 325 de firme participante anul acesta pe platforma de la Jucu, să participați la demonstrațiile zilnice cu mașini agricole, la prezentările live de animale de rasă, în ring, la un show culinary de excepție, precum și la o serie de conferințe și forumuri pe teme de interes din domeniul zootehnic.

ZOOTEHNICA SHOW este noul concept integrat dedicat sectorului zootehnic și prezentat anul acesta în cadrul Târgului AGRARIA: suprafață expozițională extinsă dedicată expoziției de animale de rasă, prezentări live, în ring, de animale de rasă, concursuri, bonitare,  licitație de bovine Angus, conferințe și forumuri organizate în parteneriat cu Agenția Națională  Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Agenția Națională pentru Zootehnie-ANZ,  Colegiul Medicilor Veterinari din România, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Cluj, Someș-Arieș Cooperativa Agricolă, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Asociația Crescătorilor de Vaci ”Bălțată Românească” tip Simmental, Asociația Aberdeen Angus România și Federația Agricultorilor de Munte ”Dorna”.

Informații suplimentare cu privire la program puteti afla la email: [email protected], Mobil: +40 (0) 722 434 743, sau pe site la www.agraria.info.ro

 

21.03.2017

Cum se pot accesa fonduri UE si guvernamentale – varianta Wise Finance Solution

WISE FINANCE SOLUTION este o firmă de consultanţă, expertă în accesarea fondurilor europene, în obţinerea finanţării prin programele naţionale şi în medierea relaţiei dintre potenţialii beneficiari şi instituţiile care coordonează implementarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare.

Având o RATĂ DE SUCCES DE 100% în accesarea fondurilor europene și guvernamentale, WISE FINANCE SOLUTIONS reprezintă o echipă de profesionişti cu peste 8 ani de experienţă în furnizarea de servicii de consultanţă pentru afaceri şi management, pentru beneficiarii de finanţări nerambursabile, dar şi pentru acele organizaţii care au nevoie în activitatea lor curentă de expertiză în domeniile: achiziţii publice, intermedieri în afaceri, managementul afacerilor şi inginerie.

PUNCTELE NOASTRE FORTE:

 • 100% RATĂ DE SUCCES – vă rog să studiați piața în acest sens, deoarece este foarte important pentru proiectul/proiectele dvs. De asemenea, în situația în care proiectul va fi respins, se va pierde foarte mult timp pana se va putea depune din nou. Costul de oportunitate intr-o astfel de situatie este foarte mare.
 • AM GESTIONAT PROIECTE DE PESTE 300.000.000 EURO – Avem foarte multă experiență pe ajutoare de stat și cel mai mare proiect aprobat în 2013 a fost un proiect de-al nostru din domeniul automotive. Aveți nevoie de o companie care are experiență în gestionarea relației cu o companie mare și cu proiecte pe masură.
 • ASIGURARE DE RISC – avem o asigurare de 1.000.000 euro pe compania noastră. Asta înseamnă că, dacă ceva este în neregulă la proiectul dvs., vă puteți cere banii înapoi – avansul achitat
 • ONE STOP SHOP – echipă completă și experimentată. Noi vă putem analiza și elabora nu doar proiectul de finanțare, ci și partea tehnică a investiției, deoarece avem specialiști sși auditori tehnici în echipa noastră. De asemenea, vă putem analiza toată documentația din punct de vedere legal, deoarece avem în echipă avocați specializați pe fonduri europene și ajutoare de stat. Este foarte important pentru dvs. să alegeți o companie care să vă poată analiza proiectul din toate aceste unghuri, pentru că toate sunt decisive în obținerea finanțării.
 • LAW MAKERS – facem parte din comisia care participă în procesul de decizie al ministerelor implicate în crearea programelor pentru ajutoarele de stat și fondurile europene. Asta poate fi in folosul dvs. nu doar pentru acest proiect, cât și pentru proiecte viitoare.
 • ACREDITĂRI INTERNAȚIONALE – suntem certificați de către TUV Germania.
 • PROIECTE MARI – cel mai mare proiect finanțat din ajutoare de stat în Romania în anul 2013 a fost un proiect de-al nostru și au avut suportul nostru atât pe partea de consultanță, cât și pe partea de management de proiect.
 • CSR – suntem o companie cu o mare responsabilitate sociala. În fiecare an oferim înapoi societății și ajutăm ONG-uri și persoane fizice în vederea dezvoltării și creșterii lor.
 • CEI MAI BUNI OAMENI – În ceea ce privește munca, suntem competitivi și ne străduim să fim cei mai buni în orice este legat de viața noastră profesională, cât și personală. În echipa noastră avem un campion mondial la Tae Kwon Do, un campion național la maraton și una dintre campioanele naționale la handbal. Ne place să îi susținem pe fiecare dintre ei și să credem în reușitele fiecăruia.

CÂTEVA DIN OPȚIUNILE DE FINANȚARE PRIN FONDURI EUROPENE DISPONIBILE ÎN ACEST MOMENT: 

 1. PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE (POIM). Axe: 
 • A1: Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului – 3.404.255.320 EURO
 • A2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient – 1.702.734.954 EURO
 • A3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor – 2.892.443.785 EURO
 • A4: Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric – 425.531.915 EURO
 • A5: Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor – 478.723.404 EURO
 • A6: Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon – 197.329.787 EURO
 • A7: Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate – 249.478.723 EURO
 • A8: Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale – 68.026.596 EURO
 1. PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE (POC). Axe:
 • Întreprinderi inovatoare de tip Start-up și Spin-off – MAX. 200.000 €/PROIECT -> 90%
 • Întreprinderi nou-înființate inovatoare – MAX. 1.000.000 EURO PENTRU REGIUNEA BUCUREȘTI – ILFOV ȘI MAX. 1.500.000 EURO PENTRU CELELALTE REGIUNI -> 100%
 • Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor – 1.000.000 ŞI 20.000.000 €/PROIECT -> ÎNTRE 15% ŞI 70%
 1. PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 ( PNDR). Axe:
 • Sm 4.1: Investiții în exploatații agricole – 500.000 ŞI 2.000.000 €/PROIECT -> ÎNTRE 50% ŞI 90%
 • Sm 4.1a: Investiții în exploatații pomicole – 100.000 ȘI 1.050.000 € -> ÎNTRE 50% ŞI 90%
 • Sm 4.2: Investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole – MAX. 2.500.000 €/PROIECT -> ÎNTRE 40% ŞI 50%
 • Sm 4.3: Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Componenta infrastructura de IRIGAȚII -1.000.000 SI 1.500.000 €/PROIECT -> 100%
 • Sm 6.4: Sprijin pentru infiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale – MAX. 200.000 €/PROIECT -> ÎNTRE 70% ŞI 90%
 1. PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL (POR) își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. Aceste obiective sunt traduse în 12 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au în total o ALOCARE ESTIMATĂ DE 8,25 MILIARDE EURO.

DE ASEMENEA, EXISTĂ ȘI OPȚIUNI DE FINANȚARE PENTRU INVESTIȚII MARI ÎN INFRASTRUCTURĂ ȘI COSTURI SALARIALE AFERENTE, PRIN INTERMEDIUL AJUTOARELOR DE STAT:

 1. HG NR 332/2014

Această schemă de ajutor de stat finanțează o parte din costurile totale salariale ale angajatorului (salariul brut si contributiile obligatorii angajatorului conexe cu salariul brut) pentru locuri de muncă nou-create pentru o durată de doi ani consecutivi, cu condiția ca locurile de muncă nou-create să rezulte direct de la un proiect de investiții. Intensitatea maximă a ajutorului pentru acest tip de proiect variază de la 15% ÎN BUCUREȘTI ȘI 35% ÎN JUDEȚUL ILFOV ȘI ÎN REGIUNEA DE VEST A ROMÂNIEI LA 50% ÎN TOATE CELELALTE REGIUNI DIN ROMÂNIA, iar VALOAREA MAXIMĂ a ajutorului variază în mod similar de la 11,25 MILIOANE DE EURO ÎN BUCUREȘTI ȘI 26,25 MIL. EUR (JUDEȚUL ILFOV ȘI REGIUNEA DE VEST) LA 37,5 MILIOANE DE EURO ÎN TOATE CELELALTE REGIUNI DIN ROMÂNIA.

 1. HG NR 807/2014 

Această schemă de ajutor de stat finanțează investiții în active corporale și necorporale și leasing sau costuri de construcții pentru clădiri, odată cu la crearea unei investiții inițiale. Valoarea totală minimă a unui proiect este de 10 milioane de euro. Intensitatea maximă a ajutorului pentru aceste tipuri de proiecte variază de la 15% ÎN BUCUREȘTI ȘI 35% ÎN JUDEȚUL ILFOV ȘI ÎN REGIUNEA DE VEST A ROMÂNIA LA 50% ÎN TOATE CELELALTE REGIUNI DIN ROMÂNIA, iar VALOAREA MAXIMĂ a ajutorului variază în mod similar de la 11,25 MILIOANE DE EURO ÎN BUCUREȘTI ȘI 26,25 MIL. EUR (JUDEȚUL ILFOV ȘI REGIUNEA DE VEST) LA 37,5 MILIOANE DE EURO ÎN TOATE CELELALTE REGIUNI DIN ROMÂNIA.

PE LÂNGĂ ACESTE PROGRAME DE FINANȚARE, OFERIM ȘI CONSULTANȚĂ IN ACCESAREA DE FINANȚĂRI ÎN DOMENIUL FINANCIAR CU CELE MAI REDUSE COSTURI ȘI CELE MAI OPTIME SOLUȚII DE FINANȚARE PENTRU CLIENȚI. În anii precendenți au fost intermediate facilități de credite bancare în valoare de 60 mil Euro, și leasinguri pe o gamă diversă de bunuri în valoare de 35 mil Euro.

SERVICIILE OFERITE ÎN CADRUL ACESTUI DOMENIU SUNT:

 1. LINIE DE CREDIT: Sprijinirea cu capitalul de lucru (revolving) aferent desfăşurării proiectului de investiţii finanţat. Linia de credit pentru capital de lucru VA FI AFERENTĂ NUMAI UNUI PROIECT DE INVESTIŢII FINANŢAT.
 1. CREDIT DE INVESTIȚII: Prin acest tip de finanţare se realizează:

– sprijinirea proiectelor de investiţii conform codurilor CAEN eligibile;

– se pot finanța și credite pentru proiecte de accesare Fonduri Europene.

În cazul creditelor pentru fonduri europene, valoarea contractului de imprumut şi a potenţialelor subvenţii UE nu poate depăşi 100% din costul investiţiei (definit drept costul total al proiectului).

 1. LINIE DE CREDIT / CREDIT DE INVESTITII:

PERIOADA DE CREDITARE: Minim 1 ani – Maxim 12 ani, termenul de creditare nu va putea depăși durata de viață economică și tehnică a proiectului.

PERIOADA DE GRAȚIE: Va fi corelată cu perioada de implementare a proiectului și perioada de creditare , dar nu poate depăși 4 ani.

PERIOADA DE TRAGERE: Se va stabili de comun acord cu clientul și va fi înscrisă în contractul de credit.

 1. FACTORIG/SCONTARE: Plata anticipată a unui procent din valoarea facturilor cesionate, în ziua prezentării acestora “încasarea la termen” se transformă în “încasare la vedere”. Putem obține un procent de decontare în proporție de 90% ( inclusiv TVA ) din valoarea facturii.
 1. HEDGING: În funcție de gradul de complexitate al unei afaceri și a specificului activităților de business, IMM-urile au nevoie de instrumente de protecție împotriva riscului valutar. Raportat la intreg portofoliul de clienți IMM, tendința de a accesa soluții de hedging la companiile cu cifre de afaceri mici este marginală.
 1. LG/SCRISORI DE CONFORT: Eliminarea riscului legat de neonorarea obligațiilor asumate prin contractul comercial sau dovada bonității clientului privind accesarea unei măsuri din programul 2014 – 2020 Fonduri Europene.
 1. LEASING: Oferim consultanță în accesarea de finanțări în sistem de leasing financiar, operațional, sale and leaseback pentru o gamă largă de produse : autovehicule, vehicule comerciale, echipamente de producţie, echipamente agricole, echipamente construcţii, echipamente medicale, ambarcaţiuni, avioane, soluţii de finanţare în domeniul energiei regenerabile, etc.

Mai multe detalii despre fiecare program de finanțare (criterii detaliate de eligibilitate și condiții, cheltuieli și activități eligibile, precum și informații detaliate cu privire intensitata ajutorului specific și valoare), gasiti pe www.wfs.eu

21.03.2017

PIAROM: „Educaţia preuniversitară privată din România se confruntă cu o serie de probleme sistemice”

Educaţia preuniversitară privată din ţara noastră se confruntă, în continuare, cu o serie de probleme sistemice, care pe de o parte creează bariere majore de intrare pe piaţă pentru noii antreprenori, iar pe de altă parte, îngreunează sau chiar blochează funcţionarea eficientă a unităţilor existente, atrage atenţia Patronatul Investitorilor Autohtoni (PIAROM).

Reprezentanţii PIAROM arată că învăţământul este cel de-al cincilea sector angajator din ţară, după industria prelucrătoare, comerţ, transport şi construcţii, cu un număr de peste 335.000 de contracte individuale de muncă la nivelul anului 2016. Dintre acestea, circa 83% provin din sistemul de învăţământ preuniversitar, ceea ce face ca educaţia preuniversitară să fie unul dintre principalele sectoare angajatoare din România. În ceea ce priveşte implicarea capitalului privat, aceasta a crescut constant în învaţământul preuniversitar, compensând reducerile de unităţi şcolare din sectorul public.

Astfel, potrivit raportărilor INS, luând în considerare doar numărul de unităţi acreditate, în perioada 2010-2015 numărul grădiniţelor din sectorul privat a crescut cu 59% (de la 222 de unităţi la 355), în timp ce numărul de unităţi şcolare din învăţământul privat preuniversitar a crescut cu 76% (de la 160 de unităţi la 282). Grădiniţele şi creşele private din ţara noastră reprezintă astăzi 30,6% din totalul unităţilor acreditate de învăţământ preşcolar, la care se adaugă un număr mare de unităţi aflate în proces de acreditare.

Patronatul Investitorilor Autohtoni susţine: „Aceste cifre demonstrează fără echivoc creşterea continuă a implicării capitalului privat în sistemul de educaţie, creştere care, pe de o parte, are un rol stimulativ pentru competiţia din sistemul de învăţământ, iar pe de altă parte, are rolul de a compensa zonele acoperite în mod deficitar de sectorul public. Cu toate acestea, educaţia preuniversitară privată se confruntă, în continuare, cu o serie de probleme sistemice, care pe de o parte creează bariere majore de intrare pe piaţă pentru noii antreprenori, iar pe de altă parte, îngreunează sau chiar blochează funcţionarea eficientă a unităţilor existente, pe fondul mai multor reglementări discriminatorii între sectorul public şi cel privat”.

În acest context, PIAROM aduce în atenţia publicului o parte din aceste probleme, rezultate în urma dezbaterilor din cadrul conferinţei „Educaţia privată preuniversitară – Mai mult decât antreprenoriat”, organizată de Patronat pe 16 martie anul acesta:

– implicarea redusă de către autorităţi a unităţilor private în procesul de luare a deciziilor şi elaborarea de reglementări cu implicaţii asupra sectorului de activitate;

– ambiguităţile privind reglementarea regimului juridic al înfiinţării, organizării şi funcţionării unităţilor de învăţământ privat (spre exemplu, societate comercială sau ONG), care favorizează apariţia unor situaţii interpretabile inclusiv din punct de vedere fiscal;

– sprijinul redus acordat unităţilor private care şcolarizează copii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cu privire la finanţarea orelor individuale şi a programelor recuperatorii;

– acordarea finanţării strict pentru unităţile acreditate, nu şi pentru cele autorizate, ceea ce creează importante bariere de finanţare a activităţii pentru viitorii antreprenori;

– birocraţia ridicată a proceselor de acreditare şi de menţinere a acreditării, ca urmare a numărului ridicat de norme, reglementări, cerinţe sau documente solicitate de diferite instituţii;

– lipsa unor proceduri clare pentru învăţământul privat, care să ţină cont de particularităţile acestui sector prin comparaţie cu cel public (spre exemplu, procedura de numire a directorilor în învăţământul privat sau procedura de titularizare a cadrelor didactice);

– rigiditatea reglementărilor privind regimul cheltuielilor permise din finanţarea acordată grădiniţelor acreditate, ceea ce limitează posibilităţile de finanţare a unor activităţi educaţionale;

– lipsa parteneriatelor public-private pentru finanţarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în şcoli private.

Patronatul Investitorilor Autohtoni subliniază că problemele menţionate au „un caracter sistemic”, ele putând fi subsumate unei probleme de fond a sistemului de învăţământ preuniversitar, şi anume lipsa unor norme clare şi stabile, care să reglementeze, fără echivoc, modalitatea de constituire, organizare şi funcţionare a unităţilor private.

„În contextul ambiguităţilor existente în legislaţia actuală, în care reglementările sunt insuficient adaptate pe specificul sectorului privat, PIAROM atrage atenţia că antreprenorii din acest sector sunt în permanenţă supuşi riscului unor interpretări discreţionare ale legislaţiei din partea diferitelor organisme de control sau chiar din partea entităţilor subordonate Ministerului Educaţiei Naţionale, în trecut fiind semnalate numeroase situaţii practice în care inspectorate şcolarele au interpretat speţe similare în mod diferenţiat”, precizează reprezentanţii Patronatului.

PIAROM solicită, într-un asemenea context, Ministerului Educaţiei Naţionale crearea rapidă a unui grup de lucru care să dezbată problemele învăţământului privat şi să identifice soluţii de remediere a acestora, prin „norme şi reglementări concrete”.

Sursa: Bursa.ro

21.03.2017

COMUNICAT DE PRESĂ: Probleme specifice educației private preuniversitare din România

Învățământul este cel de-al 5-lea sector angajator din România, după industria prelucrătoare, comerț, transport și construcții, cu un număr de peste 335 mii de contracte individuale de muncă la nivelul anului 2016. Dintre acestea, cca. 83% provin din sistemul de învățământ preuniversitar, ceea ce face ca educația preuniversitară să fie unul dintre principalele sectoare angajatoare din România.

În ceea ce privește implicarea capitalului privat, aceasta a crescut constant în învațământul preuniversitar, compensând reducerile de unități școlare din sectorul public. Astfel, potrivit raportărilor INS, luând în considerare doar numărul de unități acreditate, în perioada 2010-2015 numărul grădinițelor din sectorul privat a crescut cu 59% (de la  222 de unități la 355), în timp ce numărul de unități școlare din învățământul privat preuniversitar a crescut cu 76% (de la 160 de unități la 282). Grădinițele și creșele private din România reprezintă astăzi 30,6% din totalul unităților acreditate de învățământ preșcolar, la care se adaugă un număr mare de unități aflate în proces de acreditare.

Aceste cifre demonstrează fără echivoc creșterea continuă a implicării capitalului privat în sistemul de educație, creștere care, pe de o parte, are un rol stimulativ pentru competiția din sistemul de învățământ, iar pe de altă parte, are rolul de a compensa zonele acoperite în mod deficitar de sectorul public. Cu toate acestea, educația preuniversitară privată se confruntă, în continuare, cu o serie de probleme sistemice, care pe de o parte creează bariere majore de intrare pe piață pentru noii antreprenori, iar pe de altă parte, îngreunează sau chiar blochează funcționarea eficientă a unităților existente, pe fondul mai multor reglementări discriminatorii între sectorul public și cel privat.

În acest context, în calitatea sa de organizație patronală autonomă, neguvernamentală și apolitică, Patronatul Investitorilor Autohtoni – PIAROM dorește să aducă în atenția publicului larg o parte din aceste probleme, rezultate în urma dezbaterilor din cadrul conferinței ”Educația privată preuniversitară – Mai mult decât antreprenoriat”, organizată de PIAROM în data de 16 Martie 2017:

 • implicarea redusă de către autorități a unităților private în procesul de luare a deciziilor și elaborarea de reglementări cu implicații asupra sectorului de activitate;
 • ambiguitățile privind reglementarea regimului juridic al înființării, organizării și funcționării unităților de învățământ privat (ex.: societate comercială sau ONG), care favorizează apariția unor situații interpretabile inclusiv din punct de vedere fiscal;
 • sprijinul redus acordat unităților private care școlarizează copii cu cerințe educaționale speciale, precum și cu privire la finanțarea orelor individuale și a programelor recuperatorii;
 • acordarea finanțării strict pentru unitățile acreditate, nu și pentru cele autorizate, ceea ce creează importante bariere de finanțare a activității pentru viitorii antreprenori;
 • birocrația ridicată a proceselor de acreditare și de menținere a acreditării, ca urmare a numărului ridicat de norme, reglementări, cerințe sau documente solicitate de diferite instituții;
 • lipsa unor proceduri clare pentru învățământul privat, care să țină cont de particularitățile acestui sector prin comparație cu cel public (spre exemplu, procedura de numire a directorilor în învățământul privat sau procedura de titularizare a cadrelor didactice);
 • rigiditatea reglementărilor privind regimul cheltuielilor permise din finanțarea acordată grădinițelor acreditate, ceea ce limitează posibilitățile de finanțare a unor activități educaționale;
 • lipsa parteneriatelor public-private pentru finanțarea copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în școli private.

Problemele sus-menționate au, după cum s-a precizat, un caracter sistemic, ele putând fi subsumate unei probleme de fond a sistemului de învățământ preuniversitar, și anume lipsa unor norme clare și stabile, care să reglementeze, fără echivoc, modalitatea de constituire, organizare și funcționare a unităților private.

În contextul ambiguităților existente în legislația actuală, în care reglementările sunt insuficient adaptate pe specificul sectorului privat, PIAROM atrage atenția că antreprenorii din acest sector sunt în permanență supuși riscului unor interpretări discreționare ale legislației din partea diferitelor organisme de control sau chiar din partea entităților subordonate Ministerului Educației Naționale, în trecut fiind semnalate numeroase situații practice în care inspectorate școlarele au interpretat spețe similare în mod diferențiat.

Având în vedere argumentele de mai sus, PIAROM susține necesitatea unei reforme reale a sistemului de educație preuniversitar privat și solicită Ministerului Educației Naționale crearea rapidă a unui grup de lucru care să dezbată problemele învățământului privat și să identifice soluții de remediere a acestora, prin norme și reglementări concrete.

La conferința ”Educația privată preuniversitară – Mai mult decât antreprenoriat”, organizată de PIAROM, au participat Domnul Gabriel Liviu ISPAS – Secretar de Stat în Ministerul Educației Naționale, Domnul Constantin Șerban IOSIFESCU – Președinte al Agenției Române de Asigurare a Calității în Invățământul Preuniversitar (ARACIP), Doamna Justina RADU – Director Executiv în cadrul Consiliului Național al Dizabilității din România, Domnul Lector Universitar Doctor Viorel AGHEANĂ – Facultatea de Psihologie și Știintele Educației din cadrul Universității București și Doamna Adela HANAFI – Manager General în cadrul Asociației CONIL.

Alături de aceștia au fost prezenți  și numeroși reprezentanți ai instituțiilor private de învățământ preuniversitar privat din București și din Pitești. Câțiva dintre aceștia au luat cuvântul în cea de-a doua parte (panel II) a dezbaterilor: Domnul Alexandru HOLICOV – Founder&CEO Adservio, Doamna Daniela PETRE – Președinte, Grădinițele DreamLand si Fastrackids Pipera, Doamna Diana SEGĂRCEANU – Director Executiv, Avenor College, Doamna Mărioara FRANGULEA – Fondator, Grădinița Maria Pro Day și Doamna Ioana NECULA, fondatoarea Campusului Educațional Genesis.

Patronatul Investitorilor Autohtoni

20.03.2017