Monthly Archives: octombrie 2017

Procedura si conditiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA au fost stabilite

Sistemul platii defalcate a taxei pe valoarea adaugata este aplicat, de aproximativ trei saptamani, de cateva sute de firme din tara care au optat sa utilizeze mecanismul in perioada sa optionala. Si cum pentru anumite plati din contul de TVA este nevoie, in prealabil, de o aprobare din partea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in Monitorul Oficial a fost publicat recent un act normativ care contine procedura si conditiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA.

Concret, procedura si conditiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA pentru persoanele ce aplica sau vor aplica sistemul split TVA sunt incluse in Ordinul presedintelui ANAF nr. 2927/2017, in vigoare din 13 octombrie 2017.

Potrivit documentului, firmele inregistrate in scopuri de TVA, titulare ale conturilor de TVA, solicita Fiscului transferul sumelor din contul de TVA prin depunerea formularului 310 – „Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA”.

In ceea ce priveste operatiunile pentru care firmele platitoare de TVA au nevoie, in prealabil, de acceptul Fiscului, Ordonanta Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA face referire la urmatoarele:

  • sume rezultate ca urmare a unor corectii in urma unor erori materiale in procesul de plata, pentru care restituirea se efectueaza intr-un alt cont decat un cont de TVA;
  • sume rezultate ca urmare a corectarii facturilor sau ca urmare a ajustarii bazei de impozitare a TVA conform Codului fiscal, pentru care restituirea se efectueaza intr-un alt cont decat un cont de TVA;
  • sume transferate in contul curent al titularului deschis la aceeasi instituție de credit sau in contul de disponibil distinct deschis la aceeasi unitate a Trezoreriei Statului, dupa caz, in limita sumelor care au fost transferate anterior din contul curent al titularului;
  • sume transferate in contul curent, in cazul persoanelor care nu mai au obligatia de a avea un cont de TVA (nu mai sunt inregistrate in scopuri de TVA) si nu mai au obligatii de plata privind TVA;
  • sume reprezentand TVA achitat in numerar, cu exceptia celor retinute din incasarile in numerar, sau cu cardul din contul curent;
  • alte sume rezultate din operatiuni care dau dreptul la debitarea contului, stabilite prin ordin al presedintelui ANAF, cu acordul organului fiscal (aici exista un proiect de act normativ al ANAF, care urmeaza sa apara in Monitorul Oficial si care introduce posibilitatea debitarii contului de TVA in cazul mai multor popriri asupra disponibilitatilor banesti).

Prin urmare, toate transferurile enumerate anterior se efectueaza in urma verificarii organului fiscal, cel care are 3 zile lucratoare la dispozitie sa solutioneze formularele 310 depuse de contribuabilii ce aplica sistemul de plata defalcata a TVA.

Potrivit ordinului ANAF aparut acum o saptamana in Monitor, cererea se depune in format electronic, sub forma unui fisier PDF, fie prin intermediul portalului e-guvernare, fie direct la registratura sau prin posta, cu confirmare de primire.

O data cu transmiterea formularului, firmele trebuie sa depuna si documentele justificative aferente. Printre altele, actul normativ face referire la facturi, contracte, extrase de cont, bonuri fiscale si alte documente de plata. Din punct de vedere tehnic, persoana care depune formularul impreuna cu documentele justificative, trebuie sa respecte anumite indicatii obligatorii de marime si forma, cum ar fi ca documentele sa fie arhivate in fisiere de tip zip, care sa nu depaseasca 10MB. Documentele justificative depuse trebuie sa fie in forma certificate conform cu originalul, iar ordinea documentelor din formularul 310 trebuie sa coincida cu ordinea din arhiva zip.

Pentru sumele transferate in contul curent, in cazul persoanelor care nu mai au obligatia de a avea un cont de TVA si nu mai au obligatii de plata privind TVA nu se depun documente justificative, iar transferul se aproba pe baza informatiilor din evidenta fiscala.

Rezultatul analizei cererii si documentelor justificative anexate la aceasta se consemneaza intr-un referat, care, o data aprobat, permite emiterea deciziei/deciziilor de solutionare a cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA, care cuprinde suma solicitata de contribuabil pentru transfer, suma aprobata pentru a fi transferata si suma respinsa.

Inainte de luarea deciziei de aprobare partiala sau de respingere integrala a cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA, organul de inspectie fiscala trebuie sa asigure exercitarea de catre contribuabil a dreptului de a fi ascultat, situatie in care termenul de solutionare a cererii se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data transmiterii invitatiei catre contribuabil si data prezentarii acestuia la organul fiscal. Pentru aceasta, reprezentantul legal al contribuabilului este invitat la sediul organului fiscal pentru audiere, in cadrul audierii acesta avand posibilitatea de a prezenta documente si explicatii suplimentare necesare solutionarii cererii.

Decizia se elibereaza in trei exemplare originale, din care contribuabilul primeste doua, unul pentru el si unul pentru banca care trebuie sa faca transferul. Comunicarea deciziilor se face conform regulilor din Codul de procedura fiscala, adica prin posta, cu confimrare de primire, sub semnatura, la sediul organului fiscal sau prin afisare, daca nu a fost posibil altfel.

Deciziile organului fiscal pot fi contestate, de catre contribuabil in termenul prevazut in Codul de procedura fiscala, adica 45 de zile.

Sursa: Contexpert.ro

23.10.2017