Monthly Archives: decembrie 2014

STUDII Comisia Europeana; Parlamentul European …

 

COMISIA EUROPEANA Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI  privind accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice a Uniunii și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țări terțe

Council of the European Union  – European Council (18 and 19 December 2014) – Annotated draft agenda

22.12.2014