Va invitam sa aderati la Patronatul Investitorilor Autohtoni, creat pentru reprezentarea antreprenorilor romani in fata autoritatilor si a societatii romanesti.

Ati avut recent probleme cu Fiscul? Va considerati nedreptatiti de reprezentantii statului? Credeti ca firmele cu capital privat autohton sunt discriminate de stat in raport cu investitorii straini?

Patronatul Investitorilor Autohtoni ofera servicii de reprezentare, promovare, sustinere si aparare a intereselor economice, juridice si sociale ale membrilor sai in raport cu autoritatile publice, cu sindicatele, cu persoanele fizice si juridice. Promoveaza, printre altele, asigurarea egalitatii de sanse si de tratament, combaterea discriminarii, facilitarea incluziunii sociale a grupurilor defavorizate si mentinerea unui climat de profesionalism si respect reciproc intre membri si intre acestia si reprezentantii societatii civile cu care intra in contact.

Subsemnatul in calitate de , reprezentant legal al societatii SRL/SA (“Societate”), certific intentia Societatii noastre de a deveni membru al Patronatul Investitorilor Autohtoni, in conformitate cu statutul acestuia.
Societatea, prin reprezentant legal, declara urmatoarele:
- Sediul social al Societatii este in
- Societatea se identifica prin numarul de inregistrare la Registrul Comertului J si cod unic de inregistrare ;
- Obiectul principal de activitate al Societatii este ;
- Cifra de afaceri aferenta exercitiului financiar incheiat, anterior datei prezentei cereri este ;
- Numarul total de angajati ai Societatii la data prezentei cereri este de .

Solicitam ca orice corespondenta sa ne fie transmisa prin una din urmatoarele modalitati:
-Postal la adresa ; sau
-Prin fax la numarul sau
-Prin e-mail la adresa , fara a fi necesara semnatura electronica.
Numar de telefon de contact:

Mentionez ca am citit si sunt de acord cu prevederile statutului Patronatul Investitorilor Autohtoni.

Cotizatia anuala pe care ne angajam sa o achitam este de : lei si se va achita cel mai tarziu la data de 31 martie a fiecarui an calendaristic, in contul bancar al Patronatul Investitorilor Autohtoni IBAN: RO87 BTRL RONC RT02 7239 6401, deschis la BancaTransilvania – Lipscani