Cum se pot accesa fonduri UE si guvernamentale – varianta Wise Finance Solution

WISE FINANCE SOLUTION este o firmă de consultanţă, expertă în accesarea fondurilor europene, în obţinerea finanţării prin programele naţionale şi în medierea relaţiei dintre potenţialii beneficiari şi instituţiile care coordonează implementarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare.

Având o RATĂ DE SUCCES DE 100% în accesarea fondurilor europene și guvernamentale, WISE FINANCE SOLUTIONS reprezintă o echipă de profesionişti cu peste 8 ani de experienţă în furnizarea de servicii de consultanţă pentru afaceri şi management, pentru beneficiarii de finanţări nerambursabile, dar şi pentru acele organizaţii care au nevoie în activitatea lor curentă de expertiză în domeniile: achiziţii publice, intermedieri în afaceri, managementul afacerilor şi inginerie.

PUNCTELE NOASTRE FORTE:

 • 100% RATĂ DE SUCCES – vă rog să studiați piața în acest sens, deoarece este foarte important pentru proiectul/proiectele dvs. De asemenea, în situația în care proiectul va fi respins, se va pierde foarte mult timp pana se va putea depune din nou. Costul de oportunitate intr-o astfel de situatie este foarte mare.
 • AM GESTIONAT PROIECTE DE PESTE 300.000.000 EURO – Avem foarte multă experiență pe ajutoare de stat și cel mai mare proiect aprobat în 2013 a fost un proiect de-al nostru din domeniul automotive. Aveți nevoie de o companie care are experiență în gestionarea relației cu o companie mare și cu proiecte pe masură.
 • ASIGURARE DE RISC – avem o asigurare de 1.000.000 euro pe compania noastră. Asta înseamnă că, dacă ceva este în neregulă la proiectul dvs., vă puteți cere banii înapoi – avansul achitat
 • ONE STOP SHOP – echipă completă și experimentată. Noi vă putem analiza și elabora nu doar proiectul de finanțare, ci și partea tehnică a investiției, deoarece avem specialiști sși auditori tehnici în echipa noastră. De asemenea, vă putem analiza toată documentația din punct de vedere legal, deoarece avem în echipă avocați specializați pe fonduri europene și ajutoare de stat. Este foarte important pentru dvs. să alegeți o companie care să vă poată analiza proiectul din toate aceste unghuri, pentru că toate sunt decisive în obținerea finanțării.
 • LAW MAKERS – facem parte din comisia care participă în procesul de decizie al ministerelor implicate în crearea programelor pentru ajutoarele de stat și fondurile europene. Asta poate fi in folosul dvs. nu doar pentru acest proiect, cât și pentru proiecte viitoare.
 • ACREDITĂRI INTERNAȚIONALE – suntem certificați de către TUV Germania.
 • PROIECTE MARI – cel mai mare proiect finanțat din ajutoare de stat în Romania în anul 2013 a fost un proiect de-al nostru și au avut suportul nostru atât pe partea de consultanță, cât și pe partea de management de proiect.
 • CSR – suntem o companie cu o mare responsabilitate sociala. În fiecare an oferim înapoi societății și ajutăm ONG-uri și persoane fizice în vederea dezvoltării și creșterii lor.
 • CEI MAI BUNI OAMENI – În ceea ce privește munca, suntem competitivi și ne străduim să fim cei mai buni în orice este legat de viața noastră profesională, cât și personală. În echipa noastră avem un campion mondial la Tae Kwon Do, un campion național la maraton și una dintre campioanele naționale la handbal. Ne place să îi susținem pe fiecare dintre ei și să credem în reușitele fiecăruia.

CÂTEVA DIN OPȚIUNILE DE FINANȚARE PRIN FONDURI EUROPENE DISPONIBILE ÎN ACEST MOMENT: 

 1. PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE (POIM). Axe: 
 • A1: Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului – 3.404.255.320 EURO
 • A2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient – 1.702.734.954 EURO
 • A3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor – 2.892.443.785 EURO
 • A4: Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric – 425.531.915 EURO
 • A5: Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor – 478.723.404 EURO
 • A6: Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon – 197.329.787 EURO
 • A7: Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate – 249.478.723 EURO
 • A8: Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale – 68.026.596 EURO
 1. PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE (POC). Axe:
 • Întreprinderi inovatoare de tip Start-up și Spin-off – MAX. 200.000 €/PROIECT -> 90%
 • Întreprinderi nou-înființate inovatoare – MAX. 1.000.000 EURO PENTRU REGIUNEA BUCUREȘTI – ILFOV ȘI MAX. 1.500.000 EURO PENTRU CELELALTE REGIUNI -> 100%
 • Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor – 1.000.000 ŞI 20.000.000 €/PROIECT -> ÎNTRE 15% ŞI 70%
 1. PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 ( PNDR). Axe:
 • Sm 4.1: Investiții în exploatații agricole – 500.000 ŞI 2.000.000 €/PROIECT -> ÎNTRE 50% ŞI 90%
 • Sm 4.1a: Investiții în exploatații pomicole – 100.000 ȘI 1.050.000 € -> ÎNTRE 50% ŞI 90%
 • Sm 4.2: Investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole – MAX. 2.500.000 €/PROIECT -> ÎNTRE 40% ŞI 50%
 • Sm 4.3: Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Componenta infrastructura de IRIGAȚII -1.000.000 SI 1.500.000 €/PROIECT -> 100%
 • Sm 6.4: Sprijin pentru infiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale – MAX. 200.000 €/PROIECT -> ÎNTRE 70% ŞI 90%
 1. PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL (POR) își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. Aceste obiective sunt traduse în 12 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au în total o ALOCARE ESTIMATĂ DE 8,25 MILIARDE EURO.

DE ASEMENEA, EXISTĂ ȘI OPȚIUNI DE FINANȚARE PENTRU INVESTIȚII MARI ÎN INFRASTRUCTURĂ ȘI COSTURI SALARIALE AFERENTE, PRIN INTERMEDIUL AJUTOARELOR DE STAT:

 1. HG NR 332/2014

Această schemă de ajutor de stat finanțează o parte din costurile totale salariale ale angajatorului (salariul brut si contributiile obligatorii angajatorului conexe cu salariul brut) pentru locuri de muncă nou-create pentru o durată de doi ani consecutivi, cu condiția ca locurile de muncă nou-create să rezulte direct de la un proiect de investiții. Intensitatea maximă a ajutorului pentru acest tip de proiect variază de la 15% ÎN BUCUREȘTI ȘI 35% ÎN JUDEȚUL ILFOV ȘI ÎN REGIUNEA DE VEST A ROMÂNIEI LA 50% ÎN TOATE CELELALTE REGIUNI DIN ROMÂNIA, iar VALOAREA MAXIMĂ a ajutorului variază în mod similar de la 11,25 MILIOANE DE EURO ÎN BUCUREȘTI ȘI 26,25 MIL. EUR (JUDEȚUL ILFOV ȘI REGIUNEA DE VEST) LA 37,5 MILIOANE DE EURO ÎN TOATE CELELALTE REGIUNI DIN ROMÂNIA.

 1. HG NR 807/2014 

Această schemă de ajutor de stat finanțează investiții în active corporale și necorporale și leasing sau costuri de construcții pentru clădiri, odată cu la crearea unei investiții inițiale. Valoarea totală minimă a unui proiect este de 10 milioane de euro. Intensitatea maximă a ajutorului pentru aceste tipuri de proiecte variază de la 15% ÎN BUCUREȘTI ȘI 35% ÎN JUDEȚUL ILFOV ȘI ÎN REGIUNEA DE VEST A ROMÂNIA LA 50% ÎN TOATE CELELALTE REGIUNI DIN ROMÂNIA, iar VALOAREA MAXIMĂ a ajutorului variază în mod similar de la 11,25 MILIOANE DE EURO ÎN BUCUREȘTI ȘI 26,25 MIL. EUR (JUDEȚUL ILFOV ȘI REGIUNEA DE VEST) LA 37,5 MILIOANE DE EURO ÎN TOATE CELELALTE REGIUNI DIN ROMÂNIA.

PE LÂNGĂ ACESTE PROGRAME DE FINANȚARE, OFERIM ȘI CONSULTANȚĂ IN ACCESAREA DE FINANȚĂRI ÎN DOMENIUL FINANCIAR CU CELE MAI REDUSE COSTURI ȘI CELE MAI OPTIME SOLUȚII DE FINANȚARE PENTRU CLIENȚI. În anii precendenți au fost intermediate facilități de credite bancare în valoare de 60 mil Euro, și leasinguri pe o gamă diversă de bunuri în valoare de 35 mil Euro.

SERVICIILE OFERITE ÎN CADRUL ACESTUI DOMENIU SUNT:

 1. LINIE DE CREDIT: Sprijinirea cu capitalul de lucru (revolving) aferent desfăşurării proiectului de investiţii finanţat. Linia de credit pentru capital de lucru VA FI AFERENTĂ NUMAI UNUI PROIECT DE INVESTIŢII FINANŢAT.
 1. CREDIT DE INVESTIȚII: Prin acest tip de finanţare se realizează:

– sprijinirea proiectelor de investiţii conform codurilor CAEN eligibile;

– se pot finanța și credite pentru proiecte de accesare Fonduri Europene.

În cazul creditelor pentru fonduri europene, valoarea contractului de imprumut şi a potenţialelor subvenţii UE nu poate depăşi 100% din costul investiţiei (definit drept costul total al proiectului).

 1. LINIE DE CREDIT / CREDIT DE INVESTITII:

PERIOADA DE CREDITARE: Minim 1 ani – Maxim 12 ani, termenul de creditare nu va putea depăși durata de viață economică și tehnică a proiectului.

PERIOADA DE GRAȚIE: Va fi corelată cu perioada de implementare a proiectului și perioada de creditare , dar nu poate depăși 4 ani.

PERIOADA DE TRAGERE: Se va stabili de comun acord cu clientul și va fi înscrisă în contractul de credit.

 1. FACTORIG/SCONTARE: Plata anticipată a unui procent din valoarea facturilor cesionate, în ziua prezentării acestora “încasarea la termen” se transformă în “încasare la vedere”. Putem obține un procent de decontare în proporție de 90% ( inclusiv TVA ) din valoarea facturii.
 1. HEDGING: În funcție de gradul de complexitate al unei afaceri și a specificului activităților de business, IMM-urile au nevoie de instrumente de protecție împotriva riscului valutar. Raportat la intreg portofoliul de clienți IMM, tendința de a accesa soluții de hedging la companiile cu cifre de afaceri mici este marginală.
 1. LG/SCRISORI DE CONFORT: Eliminarea riscului legat de neonorarea obligațiilor asumate prin contractul comercial sau dovada bonității clientului privind accesarea unei măsuri din programul 2014 – 2020 Fonduri Europene.
 1. LEASING: Oferim consultanță în accesarea de finanțări în sistem de leasing financiar, operațional, sale and leaseback pentru o gamă largă de produse : autovehicule, vehicule comerciale, echipamente de producţie, echipamente agricole, echipamente construcţii, echipamente medicale, ambarcaţiuni, avioane, soluţii de finanţare în domeniul energiei regenerabile, etc.

Mai multe detalii despre fiecare program de finanțare (criterii detaliate de eligibilitate și condiții, cheltuieli și activități eligibile, precum și informații detaliate cu privire intensitata ajutorului specific și valoare), gasiti pe www.wfs.eu

21.03.2017