Categorie: Programul Operațional COMPETITIVITATE

NOTĂ privind transmiterea către Comitetul de Monitorizare pentru POC 2014-2020 a solicitării de modificare a Metodologiei şi criteriilor folosite pentru selecţia operaţiunilor în cadrul Axei Prioritare 3- Sprijinirea IMM-urilor ca reacţie la pandemia COVID -19 – Programul Operaţional Competitivitate

“Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 (POC), aprobat prin Decizia Comisiei Europene CE C(2014)10233-19.12.2014, este unul dintre programele operaționale care contribuie la atingerea obiectivelor strategice stabilite ta nivelul Acordului de Parteneriat 2014-2020 şi prin care sunt detaliate măsurile... Citeste mai mult >
01.09.2020