Tag Archives: studiu privind forta de munca

Studiu privind dinamica pieței muncii în perioada 2015-2018 la nivelul sectoarelor economice reprezentând direcțiile de politică industrială a României

Prezentul studiu are drept punct de plecare analizele realizate de PIAROM în anii 2015, 2016 și 2017, cu scopul de a evidenția principalele particularități ale pieței muncii din România și de a identifica domeniile pe care se poate sprijini dezvoltarea durabilă a țării noastre în domeniul angajării și competitivității forței de muncă. Astfel, în ultimii 4 ani, Patronatul a urmărit îndeaproape tendințele generale privind structura și dinamica forței de muncă la nivel național, dar în egală măsură și evoluția pieței muncii în sectoarele economice reprezentând direcțiile de politică industrială a României, conform Strategiei Naționale de Competitivitate. Concluziile rezultate în urma acestei analize comprehensive au fost transpuse în cadrul prezentului material, care utilizează drept fundament informații cu caracter statistic monitorizate îndeaproape pe întreaga perioadă de analiză, pentru a reflecta cât mai fidel dinamica principalilor parametri ai pieței muncii din România.

21.06.2019