Tag Archives: dezbatere salariu minim

Dezbatere EUROFOUND: „Salariul minim și dinamica raporturilor de muncă”

La data de 31 ianuarie 2022, Institutul European din România (IER), în parteneriat cu Euractiv Network, a organizat dezbaterea cu tema „Salariul minim și dinamica raporturilor de muncă” (format online – Zoom). Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului Reţea de corespondenţi EUROFOUND: România, finanțat de Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi Muncă (EUROFOUND), proiect implementat în perioada 1 martie 2018-28 februarie 2022 de un consorțiu format din Institutul European din România și S.C. Euractiv Network S.R.L. Evenimentul a fost deschis de dna Oana-Mihaela Mocanu, director general al IER și i-a avut ca invitați pe dl Mihnea – Claudiu Drumea, secretar de stat, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, dna Raluca Dimitriu, prof.univ.dr., Academia de Studii Economice București, cercetător și corespondent național Eurofound, dna Victoria Stoiciu, coordonator de proiect, Fundația Friedrich Ebert România, cercetător și corespondent național Eurofound, dl Bogdan Iuliu Hossu, președinte, Confederația Națională Sindicală „Cartel Alfa”, dna Adela Șerban, cercetător, Institutul de Sociologie, Academia Română, expert UGIR – Uniunea Generală a Industriașilor din România, dl Nicolae-Cristian Pârvan, președinte PIAROM – Patronatul Investitorilor Autohtoni din România, și pe dl Radu Burnete, director executiv, Confederația Patronală Concordia. Moderarea evenimentului a fost asigurată de dra Livia Mirescu, manager de proiect Eurofound, expert Serviciul Formare și Proiecte din cadrul Institutului European din România. Intervențiile invitaților au fost axate pe impactul pe care îl va avea creșterea salariului minim asupra mediului economic, aspectele juridice relevante în acest domeniu, precum și importanța unui dialog permanent între partenerii sociali, pentru ca în final să fie adoptate cele mai eficiente soluții pentru toți factorii implicați. Dna Oana-Mihaela Mocanu, director general al IER, a adresat un cuvânt de bun venit participanților, subliniind totodată contribuția valoroasă adusă acestui proiect de către partenerii de la Euractiv Network. De asemenea, a menționat punctul de plecare al dezbaterii, respectiv publicarea raportului Eurofound cu privire la salariul minim garantat în plată la nivel european, în care sunt prezentate evoluțiile-cheie din cursul anului 2020 și începutul anului 2021 din jurul inițiativei UE privind salariile echitabile. Conform raportului amintit, majoritatea țărilor europene au dat dovadă de prudență în ceea ce privește creșterea salariilor minime legale, creșteri care au intrat în vigoare în luna ianuarie 2021. Factorii care au stat la baza acestei decizii au fost: creșterea șomajului, incertitudinea economică uriașă și întreruperea proceselor obișnuite de consultare și negociere.

Intervenția dlui Nicolae-Cristian Pârvan s-a concentrat pe majorarea salariului în contextul unei competențe sporite (jumătate din absolvenții de liceu nu promovează examenul de bacalaureat, iar aceștia nu au nicio calificare):

✅Structura economică a României este principala cauză prin care salarizarea nu va crește decât cu prețul creșterii deficitului comercial. ✅Industria prelucrătoare se confruntă cu forță de muncă necalificată și capacitate scăzută de a asigura produse cu valoare adăugată, fapt care conduce la o putere economică slabă și, implicit, salarii nemajorate. ✅Dezvoltarea capacității de producție și a sectoarelor de inteligență sunt soluțiile cheie pentru atragerea forței de muncă atât din România, cât și din alte țări.

Sursa:
final_Sinteza-Dezbatere-Salariul-minim-si-dinamica-raporturilor-de-munca-1.pdf (gov.ro)

Înregistrarea video a evenimentului:
https://youtu.be/8KIkBN3BxJg

04.02.2022