COMUNICAT de PRESA – “GRUPURILE DE FIRME CU CAPITAL ROMANESC – PERSPECTIVE SI POLITICI PUBLICE”

Patronatul Investitorilor Autohtoni (PIAROM) a luat cunoștință cu îngrijorare de elementele prezentate în cadrul Comunicatului de Presă nr. 103/28.04.2017 emis de către Institutul Național de Statistică cu privire la situația grupurilor de firme din România.

Conform materialului amintit, în România, în anul 2015 au fost identificate 73.663 de grupuri de întreprinderi, dintre care 92,58% grupuri de întreprinderi multinaționale, controlate într-o proporție de peste 99,7% de entități din afara României, ceea ce subliniază faptul că există un decalaj foarte puternic în termeni de cultură economică și legislativă între statele membre ale Uniunii Europene și România în ceea ce privește reglementarea activității și funcționarea grupurilor de societăți.

PIAROM apreciază faptul că inexistența unui cadru legislativ transparent, coerent, aliniat la tendințele europene în domeniu, precum și barierele de ordin fiscal, constituie principalele cauze pentru care companiile rezidente nu optează pentru încorporare în cadrul unor holdinguri și pentru consolidarea activităților. Cultura economică europeană relevă faptul că existența și proliferarea holdingurilor constituie în esență un element aducător de valoare adăugată și de forță competitivă, în special pe piețele emergente, unde colaborarea și transferul de cunoștințe și know-how în mod liber consolidează pozițiile competitive ale marilor grupuri de companii și le furnizează sursele de avantaj competitiv necesare pentru a ataca piețe internaționale.

În acest context, PIAROM solicită în mod imperativ autorităților abilitate să adopte un set de măsuri concrete orientate spre crearea unui cadru stimulativ de consolidare a relațiilor dintre entitățile afiliate rezidente și de agregare a acestora în holdinguri, capabile să ofere soluții competitive, performante, în condiții corecte și avantajoase, conforme cu cerințele unei economii de piață. Ca măsuri concrete ce pot face obiectul unei implementări în cadrul legislativ necesar a fi creat, PIAROM propune:

  • adoptarea cu prioritate a unei legi a holdingurilor, care să transpună în mod corect pricipiile OECD privind guvernanța corporativă și care să fie axată pe elementele tehnice și funcționale de constituire, organizare și funcționare a unui grup de firme;
  • promovarea în mediul economic a avantajelor consolidării activităților economice desfășurate de entități afiliate în cadrul unui holding, inclusiv prin campanii de informare și promovare destinate antreprenorilor;
  • instruirea organelor de inspecție fiscală în direcția încurajării contribuabililor să constituie sau să integreze companiile pe care le dețin în cadrul unor holdinguri, în opoziție cu atitudinea circumspectă cu privire la tranzacțiile dintre entități afiliate, promovată în prezent;
  • detalierea și clarificarea unui cadru legislativ coerent privind politica de transfer pricing, care să transpună directivele OECD și în egală măsură să fie adus la cunoștința mediului economic;
  • anularea:
  • – ORDINULUI Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate, emitent MFP
  • – ORDINULUI nr. 442/2016 privind cuantumul tranzacțiilor, termenele pentru întocmire, conținutul și condițiile de solicitare a dosarului prețurilor de transfer și procedura de ajustare/estimare a prețurilor de transfer, emitent ANAF

PATRONATUL INVESTITORILOR AUTOHTONI

Citeste si 

DOCUMENTAR CU PRIVIRE LA NECESITATEA ȘI URGENȚA REGLEMENTĂRII ACTIVITĂȚII GRUPURILOR DE FIRME LA NIVELUL ROMÂNIEI  

ADRESA DE INAINTARE REFERITOARE LA LEGEA PREVENTIEI

 

15.05.2017