DOCUMENTAR cu privire la necesitatea și urgența reglementării activității grupurilor de firme la nivelul României  

Patronatul Investitorilor Autohtoni (PIAROM) a luat cunoștință cu îngrijorare de elementele prezentate în cadrul Comunicatului de Presă nr. 103/28.04.2017 emis de către Institutul Național de Statistică cu privire la situația grupurilor de firme din România.

Conform materialului amintit, în România, în anul 2015 au fost identificate 73.663 de grupuri de întreprinderi, dintre care 92,58% grupuri de întreprinderi multinaționale, controlate într-o proporție de peste 99,7% de entități din afara României, ceea ce subliniază faptul că există un decalaj foarte puternic în termeni de cultură economică și legislativă între statele membre ale Uniunii Europene și România în ceea ce privește reglementarea activității și funcționarea grupurilor de societăți.

PIAROM apreciază faptul că inexistența unui cadru legislativ transparent, coerent, aliniat la tendințele europene în domeniu, precum și barierele de ordin fiscal, constituie principalele cauze pentru care companiile rezidente nu optează pentru încorporare în cadrul unor holdinguri și pentru consolidarea activităților. Cultura economică europeană relevă faptul că existența și proliferarea holdingurilor constituie în esență un element aducător de valoare adăugată și de forță competitivă, în special pe piețele emergente, unde colaborarea și transferul de cunoștințe și know-how în mod liber consolidează pozițiile competitive ale marilor grupuri de companii și le furnizează sursele de avantaj competitiv necesare pentru a ataca piețe internaționale.

Citeste MATERIALUL COMPLET

15.05.2017