“Intreprinderile sociale” si “economia sociala” – concepte noi in Romania

2Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice a elaborat proiectul Normelor metodologice de aplicare a Legii privind economia sociala, Legea 219/2015 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 561 din 28 iulie 2015.

Aceasta lege are ca obiect reglementarea domeniului economiei sociale, stabilirea masurilor de promovare si de sprijinire a economiei sociale, precum si reglementarea conditiilor si a criteriilor de atestare, de catre autoritatile publice, a doua tipuri de entitati juridice inexistente pana acum in legislatia noastra, intreprinderile sociale si a intreprinderile sociale de insertie.

Principalele reglementari ale Legii nr. 219/2015 privind economia sociala vizeaza:

  • definirea termenului de economie sociala ca reprezentand ansamblul activitatilor organizate independent de sectorul public, al caror scop este sa serveasca interesul general, interesele unei colectivitati si/sau intereselor personale nepatrimoniale, prin cresterea gradului de ocupare a persoanelor apartinand grupului vulnerabil si/sau producerea si furnizarea de bunuri, prestarea de servicii si/sau executia de lucrari;
  • stabilirea principiilor care stau la baza economiei sociale si a obiectivelor acesteia;
  • definirea unor termeni semnificativi in domeniul economiei sociale, precum si stabilirea categoriilor de persoane care fac parte din grupul vulnerabil;
  • definirea termenului de “intreprindere sociala” si acordarea unui atestat in domeniul economiei sociale pentru persoanele juridice care desfasoara activitati in acest domeniu;
  • definirea termenului de “intreprindere sociala de insertie” si certificarea statutului de intreprindere de insertie sociala prin acordarea marcii sociale pe baza indeplinirii unor criterii specifice;
  • stabilirea mecanismelor de sprijinire si incurajare a dezvoltarii intreprinderilor sociale;
  • infiintarea la nivel national a Registrului unic de evidenta al intreprinderilor sociale;
  • stabilirea faptului ca luna mai va fi dedicata organizarii diferitelor evenimente sau actiuni de mediatizare a domeniului economiei sociale, denumita „luna promovarii economiei sociale.

Citeste Normele metodologice complete

Citeste si Nota de fundamentare a normelor

 

 

23.02.2016