International

Patronatul Investitorilor Autohtoni si-a stabilit drept obiectiv strategic prioritar participarea activa la dezvoltarea economiei sociale din Romania. In acest scop, Patronatul asigură reprezentarea mai multor societăți comerciale care își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor private de sănătate, cu precădere întreprinderi implicate în economia socială, respectiv unități din serviciile farmaceutice, serviciile medicale și cele de asistență socială. Ca urmare a faptului că reprezintă, susține și promovează preocupările și interesele economice și sociale ale unui grup de întreprinderi implicate activ în economia sociala, Patronatul Investitorilor Autohtoni acordă o importanță deosebită problemelor avute de grupurile vulnerabile, și manifesta o preocupare intensa pentru integrarea acestora pe piața muncii. Astfel, conform statutului, prin scopul si obiectul sau de activitate, Patronatul Investitorilor Autohtoni desfășoară cel puțin următoarele activități relevante din sfera economiei sociale:

  • înființarea și administrarea de unități sociale;
  • acordarea de servicii de informare, consultanță și asistență de specialitate, inclusiv în domeniul ocupării și formării profesionale, precum și al sănătății și securității în muncă;
  • organizarea de acțiuni profesionale, editarea de ziare, reviste, buletine informative și cooperarea cu mass-media în domeniul serviciilor de sănătate;
  • organizarea de cursuri profesionale de specialitate.

Patronatul Investitorilor Autohtoni va asigura în perioada 2014-2015, coordonarea demersurilor necesare dezvoltării unei rețele naționale de structuri ale economiei sociale, în cadrul unui concept integrat care să asigure, pe de o parte, crearea de locuri de muncă pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile, iar pe de altă parte, lansarea pe piață a unui pachet de servicii de sănătate adresate persoanelor cu dizabilități, având drept finalitate facilitarea inserției acestora pe piața muncii. Pe termen lung, aceasta inițiativă va contribui la diminuarea ponderii persoanelor inactive cu dizabilități și la creșterea gradului de ocupare a populației apte de muncă, concomitent cu dezvoltarea economiei sociale la nivel local, inclusiv in mediul rural.