Servicii

Patronatul Investitorilor Autohtoni furnizează pentru membrii săi o serie de servicii care prezintă un impact semnificativ pozitiv și asupra mediului economic și social în care aceștia își desfășoară activitatea curentă, după cum urmează:

  • servicii de reprezentare, promovare, susținere și apărare a intereselor economice, juridice și sociale ale membrilor săi în raport cu autoritățile publice;
  •  servicii ce au ca obiect promovarea concurenței loiale, asigurarea egalității de șanse și de tratament, combaterea discriminării, facilitarea incluziunii sociale a grupurilor defavorizate și promovarea unui climat de profesionalism și respect reciproc între membri și, între aceștia și reprezentanții societății civile si autoritatilor cu care intră în contact;
  • servicii de consiliere pentru societati comerciale, persoane juridice furnizoare de orice servicii private;
  • servicii de informare, consultanță și asistență de specialitate, inclusiv în domeniul formării profesionale manageriale;
  • servicii de reprezentare media, de editare de buletine informative pentru susținerea intereselor legitime ale membrilor săi și ale comunității pe care o reprezintă;
  • servicii specializate de management pentru proiectele aflate în implementare sub egida Patronatului sau a membrilor acestuia.

Dincolo de aceste categorii de servicii, care nu sunt limitative, Patronatul Investitorilor Autohtoni îi asigură pe membrii săi și pe toate părțile interesate că depune eforturi continue în direcția protejării imaginii pe piață a acestora și a sporirii gradului de vizibilitate a inițiativelor asumate în domeniul serviciilor private.

04.08.2015