Statistici privind energia regenerabila in UE

eoliCantitatea de energie regenerabila produsa in cadrul UE a crescut pe ansamblu cu 73,1%, intre 2004 si 2014, echivalent cu o crestere medie de 5,6% pe an, potrivit unor statistici ale Eurostat – Biroul de Statistica al Uniunii Europene.

Productia primara de energie din surse regenerabile in cadrul UE in 2014 a fost de 196 de milioane de tone echivalent petrol (tep) – o pondere de 25,4% din productia totala de energie primara din toate sursele.

Printre energiile regenerabile, cea mai importanta sursa la nivelul UE 28 a fost cea de biocombustibili solizi si deseuri din surse regenerabile, reprezentand aproape doua treimi (63,1%) din productia primara a energiilor regenerabile in 2014 (a se vedea tabelul 1). Energia hidro a fost al doilea cel mai important factor (16,5% din total), urmata de energia eoliana (11,1%). Cu toate ca nivelurile lor de productie a ramas relativ scazuta, a existat o crestere deosebit de rapida a productiei de energie eoliana si solara, aceasta din urma cu o pondere de 6,1% din energia regenerabila a UE 28, in timp ce energia geotermala a reprezentat 3,2% din total.

Cazul Romaniei

Cantitatea de energie regenerabila produsa de Romania a crescut, in cei 10 ani, cu doar o treime, de la 4.594 tep la 6.090 tep, cea mai mare parte reprezentand-o biocombustibilii si deseurile din surse regenerabile – 61,9%, putin sub media UE -, apoi energia hidro – 26,6%, cu mult peste media UE, urmata de energia eoliana (8,8%, sub media UE), energia solara (doar 2,3%, cu mult sub media UE), si energia geotermala – doar 0,5%.

Cei mai mari producatori din UE

Cel mai mare producator de energie din surse regenerabile in 2014 a fost Germania, cu o pondere de 18,4% din totalul UE, urmata de Italia (12,1%) si Franta (10,7%), apoi de Spania (9,2%) si Suedia (8,5%).

Cititi intreaga analiza AICI

04.08.2016