Contributii mai mari pentru firmele cu angajati part-time

Firmele vor plăti contribuțiile sociale calculate la valoarea întreagă a salariului minim brut pentru angajații cu fracțiuni de normă care nu depășesc salariul minim, începând cu veniturile pe august 2017, a decis, joi Guvernul, printr-o ordonanță.

”Venitul luat în calcul va fi salariul minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţiile și nu venitul realizat de salariat” – se arată în nota de fundamentare a Ministerului Finanțelor pentru ordonața de modificare a Codului fiscal, prezentată de StartupCafe.ro luni.

Prin derogare de la Codul fiscal, măsura urmează să se aplice începând cu veniturile aferente lunii august 2017. Aceasta înseamnă că plata suplimentară va fi din septembrie 2017 încolo.

Excepție de la aceste majorări de contribuții sociale vor face:

– elevii sau studenții, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare;

– ucenicii, potrivit legii, în vârstă de până la 18 de ani;

– persoanele cu dizabilități cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi;

– pensionarii pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii, potrivit legii în vigoare la data pensionării, cu excepția pensionarilor care beneficiază de pensii în baza unor legi speciale, precum și a celor care cumulează pensia din sistemul public de pensii cu orice altă pensie stabilită într-un sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii;

– salariații care realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, dintre care unul este cu normă întreagă, iar baza lunară de calcul al acestuia este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară.

 

Cota contribuției de asigurări sociale pentru condiții normale de muncă este de 15,8% pentru contribuția datorată de angajator.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate este de 5,2% pentru partea datorată de angajator.

Salariul minim brut pe țară este de 1.450 de lei în anul 2017.

Din această majorare suportată de angajatori, statul estimează că va câștiga în anul 2017 un plus de 190 de milioane de lei la bugetul asigurărilor sociale și la contribuțiile pentru sănătate.

Sursa: startupcafe.ro

20.07.2017