Realitati, provocari si perspective in derularea proiectelor de tip G din Programul Operational Competitivitate, Axa Prioritara 1

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala – ECOIND organizeaza, in data de 27 februarie 2019 la Hotel Intercontinental Bucuresti, sub patronajul Ministerului Cercetarii si Inovarii, Matchmaking-ul cu temaRealitati, provocari si perspective in derularea proiectelor de tip G din Programul Operational Competitivitate, Axa Prioritara 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor, Actiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunostinte la  nivelul INCD-urilor”.

Evenimentul îşi propune interconectarea ofertei de cercetare si servicii a Institutelor CDI cu necesitatile agentilor economici in vederea realizarii transferului de cunostinte in cadrul proiectelor de tip G.

In acest sens, la eveniment vor participa toate institutele CDI beneficiare ale programului, patronatele, reprezentantii agenţilor economici (IMM-uri) si ai ministerelor implicate in acest tip de proiecte.

Proiectul mentionat ofera o oportunitate mare agentilor economici (mai ales IMM-urilor), care doresc sa isi solutioneze anumite probleme de mediu, cu costuri minime (fonduri europene nerambursabile administrate de catre INCD ECOIND) ( http://partenerecoind.incdecoind.ro/ ).

VEZI AGENDA EVENIMENTULUI

04.02.2019