Raport de activitate al Patronatului Investitorilor Autohtoni pentru perioada mai 2016 – aprilie 2017

Obiective generale

Obiectivul PIAROM il reprezinta in continuare cunoasterea realitatilor caracteristice activitatii membrilor patronatului, documentarea acestora si sustinerea unor demersuri publice, oficiale, urmarind imbunatatirea sau completarea actelor normative ce reglementeaza diferitele sectoare de activitate.

Un alt obiectiv a fost, in perioada prezentata, atragerea in cadrul patronatului  a noi membri, respectiv largirea perspectivei de actiune a PIAROM , inclusiv prin cresterea cooperarii intre membrii sai.

In scopul realizarii obiectivelor asumate, atat cele specifice legii patronatelor, cat si cele rezultate din cererile formulate de membrii, PIAROM a urmarit constant colaborarea, sub diverse forme, a organizatiei noastre cu asociatii profesionale, ONG-uri, fundatii s.a.

In acest sens , PIAROM a initiat si dezvoltat colaborari cu Asociatia Municipiilor din Romania, propunand acesteia zece domenii socio-economice de interes reciproc: legile achizitiilor publice, asigurarea caldurii populatiei s.a.

Au fost initiate colaborari cu Clubul Producatorilor Romani de Mobila, Asociatia companiilor de servicii funerare, Alianta medicilor s.a.

In actiunile de colaborare, PIAROM urmareste promovarea unor pozitii sau propuneri publice comune, astfel incat sa fie generate politici publice, reglementari si norme legale utile antreprenorilor autohtoni. In acelasi timp, prin dialogurile initiate, PIAROM urmareste si afirmarea sa in spatiul public, ca fiind un partener de dialog, competent si constructiv, capabil sa propuna solutii favorabile atat mediului de afaceri, cat si autoritatilor publice.

PIAROM a participat, prin reprezentantii desemnati la nivelul CNPR, la dezbaterile ocazionate de temele propuse in Comisiile de Dialog Docial. De exemplu, au fost facute propuneri fata de temele propuse pentru Comisia de Dialog Social a Ministerului Sanatatii (tema vaccinurilor, Institutului Cantacuzino, Strategia de combatere a tuberculozei s.a.).

PIAROM a transmis puncte de vedere scrise, pe care le-a sustinut in sedinte. Similar, la nivel judetean in cadrul CDS al judetului Calarasi, au fost facute propuneri pe teme cum sunt invatamantul dual, cardul de sanatate s.a., problemele preluate fiind comunicate decidentilor din administratia centrala

In relatia cu membrii PIAROM, alaturi de implicarea celor interesati in organizarea unor conferinte tematice, apreciate si de interes, la care s-a asigurat prezenta unor decidenti politici, in mod constant au fost transmise informatii de interes general (afisate si pe sit-ul PIAROM – www.piarom.ro), cat si informatii de interes sectorial.

In cazul unor reglementari supuse dezbaterii publice au fost solicitate membrilor puncte de vedere transmise emitentilor in numele PIAROM. Numarul raspunsurilor primite este inca redus, ramanand o provocare organizatorica pentru activitatea viitoare.

PIAROM a participat la toate intalnirile, dezbaterile publice, din pacate reduse ca numar si marcate de formalism, initiate in special de Ministerul Fondurilor UE, dar si de diverse organizati- – de ex. grupul Intact sau Coalitia firmelor care sunt implicate in proiecte cu finantare  UE.

O activitate deosebita, constanta si publica a fost desfasurata in incercarea  sustinerii si rezolvarii problemei corectiilor financiare aplicate incorect, firmelor care au derulat contracte finantate din fonduri UE in cadrul POS CCE (pe motivul identificarii unor conditii artificiale, interpretate dupa 2-3 ani de la finalizarea proiectelor).

PIAROM si-a propus ca, in perioada urmatoare, sa continue demersurile initiate anterior, identificand noi teme de interes pentru membrii nostri, formuland propuneri de politici publice adecvate.

Rolul PIAROM in dezbaterea/amendarea masurilor macroeconomice

In dezbaterile publice, documentele de pozitie, conferintele de presa s.a., PIAROM a actionat public constant in a promova interesul membrilor sai, venind cu propuneri in cadrul unor proiecte macroeconomice cum ar fi:

 • Bugetul de stat si Bugetul asigurarilor sociale
 • Nivelul salariului minim
 • Modificarile Codului Fiscal si Codului de Procedura Fiscala
 • Amendamente la Codul Muncii urmare a dezbaterii in Parlament a initiativei cetatenesti
 • Legislatie privind sustinerea mobilitatii fortei de munca
 • Dezbateri ocazionate de reglementarea invatamantului dual
 • Reglementari legate de eliminarea discriminarii invatamantului privat preuniversitar
 • Strategia energetica: rolul biomasei
 • Legile achizitiilor publice
 • Acordarea ajutoarelor de stat – Ministerul Finantelor
 • Derularea celor 10 programe de sustinere a antreprenoriatului – Ministerul Economiei
 • Planul Gestionare a Deseurilor – Ministerul Mediului s.a.

In mod firesc, activitatea PIAROM a fost orientata catre sectoarele in care activeaza membrii Patronatului nostru sau a celor care si-au exprimat dorinta de a activa in viitor ca membri ai PIAROM.

In numeroasele demersuri realizate in perioada analizata, sectorial, PIAROM a promovat urmatoarele politici publice:

Energie:

Solicitare (scrisoare/conferinta, interventii publice) pentru includerea in Strategia Energetica si in programele finantate din POIM (Ministerul Mediului) a unor masuri care sa duca la realizarea PNAER 2010 si Plan de actiune pentru utilizarea biomasei.

Au fost facute demersursuri constante (scrisori, intalniri la Ministerul Mediului si Energiei, la Parlament – Comisia Pentru Industrie a Camerei Deputatilor ) s.a.

A fost organizata conferinta Caldura – Biomasa in aprilie si o a doua conferinta pe aceeasi tema in luna octombrie 2016

Mediu

Promovarea/sustinerea valorificarii deseurilor urbane selectate ca masa energetica utilizata direct sau sub forma de pelete pentru a produce caldura cu ajutorul unor inovatii romanesti, care asigura utilizarea biomasei cu eficienta de min 80%.

Pozitii publice in sustinerea utilizarii biomasei in cadrul programului Casa Verde, care favoriza doar solutii tehnologice din import, ignorand produsele inovative romanesti

Cerinta inventarierii terenurilor degradate si a necesarului de perdele forestiere

Educatie

Solutii, propuneri de politici publice care sa poata asigura introducerea invatamantului dual Asigurarea de forta de munca calificata conform cerintelor locale

Interventii pentru rezolvarea problemelor de finantare pentru  gradinitele private – contacte/intalniri pentru identificarea problemelor

Cercetare-Dezvoltare

Promovarea si finalizarea normelor de aplicare a facilitatii fiscale privind deductibilitatea a 150% a cheltuielilor R&D pentru companii

Organizarea celei de a doua Conferinte pe tema Cercetarii si Inovarii – pozitii publice fata de deficientele recunoasterii produselor inovative romanesti

Demersuri la nivelul Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice pentru a favoriza achizitia  de produse inovative romanesti (Caldura, prelucrarea deseurilor urbane s.a.)

Sanatate

Clarificarea terminologiei confuziei intre diferite acte normative, ce duc la interpretari, confuzii si actiuni ale ANAF abuzive

Pozitii in promovarea intereselor Institutului Cantacuzino ca producator de vaccinuri pentru piata romaneasca

Pozitii si argumentarea necesitatii unei politici rationale vizand fixarea pretului medicamentelor; evitarea riscului ca farmaciile sa nu poata asigura obligatia contractuala cu CNAS in a furniza medicamente deficitare in 24-48 ore

Solicitarea introducerii preventiei in cadrul Strategiei contra tuberculozei

Clarificarea pozitiei dispozitivelor medicale la nivelul ANMDM si clarificarea fata de ANAF (tema taxelor vamale)

Demersuri oficiale si intalnire la nivelul ANMDM pentru obtinerea de date publice legate de exportul paralel de medicamente, defavorizand distribuitorii si farmaciile cu capital autohton

Industrie – industria prelucratoare

Sustinerea companiilor, la Ministerul  Economiei, la Ministerul Finantelor, Ministerul Fondurilor UE, in cadrul unor evenimente publice, solicitand compensarea corectiilor financiare aplicate dupa 2-3 ani de la inchiderea proiectelor din cadrul POS CCE 2007-2013, prin sume alocate din ajutoarele de stat.

Formularea de cerinte noi necesare a fi introduse in legislatie, pentru a determina orientarea tinerilor catre formarea in meserii solicitate de firme si partajate a corecta a cheltuielilor

Luari de pozitie, comunicate si promovarea produselor inovative autohtone – cererea publica de verificare a licitatiilor care urmaresc descalificarea companiilor romanesti (Vagoane Arad, EcoHornet s.a.)

Agricultura

Sustinerea necesitatii finantarii cultivarii cu plante energetice a celor cca 500.000 ha terenuri degradate, stimularea activitatilor neagricole

Formularea de observatii la ghidurile puse in discutie pentru proiecte vizand dezvoltarea de activitati neagricole (Extinderea listei de activitati – de ex. producerea de pelete din subproduse agricole)

Cererea de stabilire de norme de certificare ca “produs” al deseurilor agricole, ca sursa de materii prime pentru producerea de pelete

Colaborarea cu institutiile publice

PIAROM a initiat si a facut propuneri concrete vizand legislatia in vigoare, propuneri de modificare/adaptare la necesitatile mediului de afaceri romanesc, vizand  problematica ridicata de membrii sau identificata in cadrul discutiilor publice

Urmare a demersursurilor realizate au fost organizate intalniri la:

 • Ministerul de Finante
 • Ministerul Apararii Nationale
 • Ministerul Mediului
 • Ministerul Economiei
 • Ministerul Agriculturii
 • Ministerul Educatiei

Nu au acceptat, pana la aceasta data, intalniri pe temele sugerat de PIAROM, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Ministerul Cercetarii si Inovarii.

Activitatea de realizare de studii si analize

PIAROM si-a propus sa dezvolte o politica patronala profesionista, bazata pe studii, analize si alte materiale documentate, astfel ca in intalnirile cu decidentii politici, acestia sa accepte propunerile formulate .

In acest sens, cu contributia unor membrii PIAROM sau la comanda PIAROM, au fost realizate:

 1. Studiul Capitalul Privat Romanesc Editia a II-a, elaborat de Ziarul Financiar (materialul realizat in decembrie 2015 – Editia I a fost distribuit si sustinut in cadrul celor 13 conferinte regionale organizate de Ziarul Financiar)
 2. INCE al Academiei a realizat un studiu privind evolutiile din industria romanesca, urmare a dezvoltarii departamentului “industrie prelucratoare”
 3. Analiza alocarii ajutoarelor de stat in perioada 2007-2015
 4. Analiza situatiei salarizarii la nivel de judete ale Romaniei, evidentiind diferentele existente chiar la nivelul aceluiasi tip de activitati (dupa COD CAEN) sau aceleasi profesii (COD COR)

Aceste documente au fost tiparite si distribuite la nivelul tuturor autoritatilor publice centrale si locale (inclusiv la nivel de prefecturi si consilii judetene).

Aceste materiale au fost difuzate si la cca 100 de oameni de afaceri autohtoni, ca parte a programului de atragere de noi membrii in cadrul PIAROM.

In perioada raportata au devenit membrii PIAROM mai multe companii.

Concluzii

In perioada raportata, PIAROM a reusit sa se impuna public drept un partener calificat, competent si constructiv .

Demersurile PIAROM facute in beneficiul membrilor sai au inregistrat cateva realizari, numarul propunerilor si initiativelor aflate in diferite stadii de analiza fiind unul important.

Cresterea numarului de membri si calitatea noilor membri ofera garantia mentinerii calitatii si realismului actiunilor PIAROM

Este de dorit o mai mare implicare a membrilor PIAROM in sustinerea publica a initiativelor importante pentru un domeniu de activitate (ex Energie), dar si a unor initiative generale (fiscalitate, munca s.a.)

In 2017 ne propunem o activitate mai intensa cu privire la analizele/actiunile comune realizate cu ministerele si agentiile guvernamentale, precum si cresterea gradului de colaborare cu alte ONG uri si asociatii profesionale cu activitate de interes pentru PIAROM.

19.04.2017