PIAROM cere Ministerului Economiei sa aloce sume semnificative pentru sustinerea firmelor care dezvolta servicii cu valoare adugata

Bugetul de Stat si Bugetul Asigurarilor Sociale puse in discutie publica au la baza o crestere economica de 4,1%, fata de cresterea economica de circa 3,7% estimata a fi obtinuta in 2015, ipoteza stimulativa dar care necesita masuri administrative deosebite, care sa dinamizeze  sectorul investitiilor publice.

In contextul masurilor de relaxare fiscala intrate in vigoare la 1 ianuarie 2016,Patronatul Investitorilor Autohtoni sustine amanarea cresterii salariului minim, acesta decizie  putand fi adoptata pe parcursul executiei bugetare in 2016, in  conditiile in care se vor realiza atat veniturile bugetare preconizate si se va asigura incadrarea cheltuielilor in plafoanele asumate. Cresterile justificate, dar rapide, ale salariului minim in perioada 2012-2015 au pus o presiune semnificativa asupra salarizarii in sectorul privat, in mod  deosebit in domeniul serviciilor.

PIAROM cere Ministerului Economiei sa aloce sume semnificative pentru sustinerea firmelor care dezvolta servicii cu valoare adugata, in principal a serviciilor creative. Subliniem importanta economica a industriei serviciilor, singurul domeniu economic care contribuie in procent de peste 90% la echilibrarea balantei comerciale a Romaniei. Masurile trebuie sa vizeze in principal categoria „serviciilor de prelucrare a bunurilor”, sector ce trebuie sustinut pentru cresterea competitivitatii si cresterii valorii adaugate a acestei categorii de servicii.

PIAROM apreciaza ca cei 1,2 milioane de angajati din sectorul serviciilor trebuie sprijiniti in mod deosebit in procesul de internationalizare a activitatii lor, la nivelul UE, valorificand oportunitatile oferite de prevederile Directivei Serviciilor, aceste obiective nefiind evidentiate de propunere de BUGET facuta de Ministerul Economiei.

PIAROM cere Ministerului Energiei sa-si coreleze politicile si programele cu Ministerul Agriculturii si Ministerul Mediului, determinand reactivarea programelor vizand valorificarea resurselor energetice oferite de resursele de biomasa, ramase neutilizate contrar numeroaselor programe si angajamente guvernamentale asumate oficial, in corelare cu politica energetica la nivel UE, incepand cu 2010. Miza producerii energiei termice ieftine, cu grad redus de poluare si in conditii de protejarea a mediului, reprezinta prioritati ignorate nejustificat de guvernele anterioare, interesate de cresterea exploatarii resurselor energetice fosile sau exclusiv stimularea investitiilor in domeniul  energiei eolian si solar.

PIAROM apreciaza ca propunerile formulate, minimale si punctuale, se constituie ca o contributie concreta la dezbaterea publica a principalelelor  coordonate ale Bugetului de Stat pe 2016.

PATRONATL SERVICIILOR PRIVATE DIN ROMANIA

15.02.2016