Program Energetic Național: valorificarea biomasei și a energiei geotermale (sinteză capitol Biomasă)

“PROGRAM ENERGETIC NAȚIONAL PENTRU VALORIFICAREA BIOMASEI ȘI A ENERGIEI GEOTERMALE”

(SINTEZĂ CAPITOL BIOMASĂ)

A. Justificarea programului

Biomasa este aurul verde, de suprafață, cea mai abundentă bogăție a planetei, singura sursă reală de energie regenerabilă a Romaniei, negestionată.

Elementele caracteristice ale domeniului:

                 A.1. Definiție:

“Biomasa reprezintă partea biodegradabilă a regnului animal și vegetal, sub formă de deșeuri și reziduuri provenite din natură, agricultură, silvicultură și industriile conexe, precum și partea biodegradabilă a deșeurilor menajere și industriale”.

                  A.2. Resurse:

    In România se produc mai mult de 60.000.000 tone de biomasă pe an, din care pot rezulta, folosind tehnologii de conversie românești, peste 280.000.000 MWh, energie electrică și termică.

                   A.3. Avantajele utilizării ca resursă strategică:

a. Biomasa este un important factor economic:

– este o energie continuă, regenerabilă anual și practic, inepuizabilă;

– este un garant de siguranță și sustenabilitate economică;

– este o sursă care elimină sărăcia energetică;

– bine utilizată ne poate asigura independența energetică totală;

– folosirea ei, ne creează sute de mii de locuri de muncă.

b. Biomasa este un important factor social, ecologic și de sănătate

– uscată și procesată în peleți, brichete sau tocătură, devine depozitabilă și astfel, o sursă pe stoc, de energie nepoluantă;

– folosită cu tehnologii performante, se transformă în energie eficientă, economică și ecologică;

– ne asigură confort termic de calitate, la un preț mic.

         A.4. Pozitia Uniunii Europene

     – Uniunea Europeană a dispus suspendarea subvențiilor sau a oricărui alt tip de sprijin financiar, pentru combustibilii fosili.

     – Uniunea Europeană solicită statelor membre să adopte măsuri pentru reducerea la jumătate a utilizării combustibililor fosili și susține folosirea biomasei prin programe de finanțare.

Majoritatea statelor UE acordă facilități fiscale sau sprijin financiar, utilizatorilor de biomasă peletizată.

         A.5. Necesităti:

     Ca exemplu, de referință statistică, România a folosit în 2015, pentru confortul termic al populației circa 115.000.000 MWh energie termică, repartizați astfel:

– pentru încălzirea locuințelor = 82.000.000 MWh/an;

– pentru preparare apă caldă  = 10.000.000 MWh/an;

– pentru încălzirea publică      = 23.000.000 MWh/an.

      Această energie termică, consumată pentru comfortul termic al populației, pentru un an, se poate obține în totalitate și din 25.000.000 tone peleți, energie mai ieftină și ecologică, economisind combustibili fosili, (ce pot fi conservați pentru generațiile viitoare, când tegnologii noi, vor face posibilă arderea ecologică), în urmatoarele cantități echivalente energetic astfel:

12.000.000 mc gaz sau 80.000.000 to lemn sau 10.500.000 to motorină sau 100.000.000 to lignit.

        A.6.  Cum se pierde acum, această bogăție (energia încorporată de natură în biomasă):

        Biomasa este în mare parte abandonată, devenind o sursă de poluare:

a) prin neutilizare

– degradează terenurile pe care o abandonăm, inclusiv pe cele agricole;

– prin fermentare poluează solul, apa și aerul și emite gaze cu efect de seră;

– biomasa putrezită este un focar de infecții.

b) prin utilizarea neadecvată

– ardere necontrolată (liberă);

– ardere în echipamente cu eficiența scăzută și emisii mari de noxe.

      Din aceste motive,

Patronatul Investitorilor Autohtoni din România 

propune proiectul:

“PROGRAM ENERGETIC NAȚIONAL PENTRU VALORIFICAREA BIOMASEI ȘI A ENERGIEI GEOTERMALE”

Proiectul a fost conceput pe baza competenței, a creativității și a tehnologiilor românești, cu mijloacele tehnice existente în economia natională și folosind forță de muncă autohtonă.

B. VALOAREA INVESTIȚIEI și IMPACTUL ECONOMIC

 1,7 miliarde euro

Pentru a demonstra eficiența programului și impactul asupra economiei naționale, acesta a fost conceput pentru o investiție echivalentă cu 1% din PIB-2016.( fonduri: europene, de stat sau private),

      Cu 1,7 miliarde euro se pot produce și dota sectorul energetic din România, cu următoarele echipamente tehnologice de înaltă eficiență economică:

         B.1)  – 200 buc. de instalații complexe de piroliză/gazeificare cu care se produc:

– energie electrică

– energie termică

– biochar

– peleți (ca formă de conservare a energiei potențiale, pentru a fi utilizată când va fi nevoie)

       O instalație complexă de piroliză/gazeificare la temperaturi înalte, are un preț unitar de 1.700.000 euro/buc. la o capacitate de transformare de 4,1 tone/ora a biomasei în combustibili: lichizi, solizi, gazoși și îngrașamânt natural (biochar).

     Valoarea totală B1:    200 instalații 1.700.000 euro/instalație

                                                                  =   340.000.000 euro.

B.2)  Dotări cu echipamente de conversie a peleților în energie termică.  

         Pentru valorificarea energetică a celor 4.800.000 tone peleți rezultați în urma procesării cu cele 200 instalații x 8.000h/an x 3t/h, sunt necesare echipamente  pentru o putere instalată de 6.000MW, acestea au un preț unitar de 220.000 euro/MW.

Se folosesc pentru conversia a 4.800.000 tone peleți în energie termică, urmatoarele tipuri de echipamente, în funcție de necesitatile utilizatorului:

– central termice pe peleți (apă caldă, apă supraincălzită, abur, ulei diatermic);

– generatoare de aer pe peleți (aer cald și supraîncălzit);

– arzătoare cu peleți pentru înlocuirea combustibililor fosili (gaz, motorină, ulei, cărbune, lemn, GPL. CLU, păcură);

– tuburi radiante cu peleți (încalzire prin radiație)

Valoarea totală B2: 6.000 MW 220.000 euro/MW

                                                             = 1.320.000.000 euro.

Valoare totală Dotări, B1 + B2          = 1.700.000.000 euro.

C. Producție realizată

C.1)  200 buc. de instalații complexe de piroliză/gazeificare și transformare a biomasei în peleți tratează termic și/sau termo-chimic, în mod ecologic, 1.700.000 tone de deșeuri menajere pe an și procesează în peleți 1.100.000 tone deșeuri menajere + 4.500.000 tone diverse tipuri de biomasă din care rezultă:

PRODUSE UTILE :

     – 500 mc biogaz/t cu putere calorică minimă de  0,0035 MWh/mc. rezultând:500mc/t x 1.700.000 t x 0,0035MWh/mc = 2.975.000 MWh (992.000 MWh electric și 1.984.000 MWh termic);

     – 250 l bio-oil/t cu putere calorică minimă de  0,009 MWh/l rezultând:  250 l x 0,009MWh/l x 1.700.000 t = 3.825.000 MWh                             –                        (1.275.000 MWh electric și 2.550.000 MWh termic);

     – biochar (ingrășământ – fertilizator)  =  425.000 tone/an.

     – peleți = 4.800.000 tone, (din care 4.000.000 tone/an peleți din biomasă și 800.000 t/an peleți din deșeuri menajere)

 C.2)  Echipamentele de conversie a peleților în energie termică                   .  

 Cantitatea de peleți realizată în inatalații reprezintă: 200 module x 8.000h/an x 3t/h = 4.800.000 tone (potențialul energetic conservat) x 4,6 MWh/to                                  =  22.000.000 MWh/an termic.

Total producție C1+C2

a)Total  energie electrică:   992.000 MWh + 1.275.000 MWh —                                                          =    2.267.000 MWh/an;

b)Total  energie termică:    1.984.000 MWh termic + 2.550.000 MWh + 22.000.000 MWh                = 26.534.000 MWh/an

c) Biochar = 000 tone/an(se pot fertiliza pentru o perioadă lungă de timp, sute de ani, în fiecare an cu 4-5 t/ha circa 100.000 hectare de teren agricol).

D. Consumuri energetice în exploatare:

a. Cele 200 buc. de instalații complexe de piroliză/gazeificare și transformare a biomasei în peleți consumă din energia termică produsă, 18%: 4.534.000 MWh x 18%            =  820.000 MWh/an;

b. Suplimentar, pentru uscarea a 8.400.000 t/an biomasă și deșeuri, consumă energie termică = (25 pp/t/h x 20 kWh/t/pp = 0,5 MWh termici/h)                                  = 3.200.000 MWh/an .

Total a + b energie termica consumata în procesul tehnologic

                                                       = 4.020.000 MWh/an

c. 200 buc. de instalații complexe de piroliză/gazeificare și transformare a biomasei în peleti, consumă din energia electrică produsă, aproximativ o pătrime: 2.267.000 MWh/an circa 25%

                                                        =    567.000 MWh/an;

Rezultă = PRODUCTIE NETA de energie pe întreaga investiție :

–Energie electrică: 2.267.000 MWh567.000 MWh/an

                                                         =  1.700.000 MWh/an;

Energie termică: 26.534.000 MWh/an4.020.000 MWh

                                                  = 22.514 .000 MWh/an;

Biochar                                         =     425.000 tone/an.

E. VENITURI (Încasări din vânzarea produselor, la prețul final curent):

Energie termică 60 euro/MWh x 22.514 .000 MWh/an                    

                                                        = 1.350.840.000 euro/an;

– Energie electrică 132 euro/MWh X 1.887.000 MWh                     

                                                        =   224.400.000 euro/an;

– Biochar – 250 euro/t x 425.000 t                                                    

                                                        =  106.250.000. euro/an.

TOTAL VENITURI ANUALE                                   

                                                          =  1.681.490.000 Euro/an

F. Costuri cu personalul și cu materiile prime:

– 25 persoane x 200 instalații = 5000 servanți x 600 euro/lună                  .                                                             =  36.000.000 euro/an;

– 50 persoane pentru service și mentenanță x 700 euro/lună                      .                                                             =    420.000 euro/an;

– 6000 persoane pentru service și mentenanță la punctele termice

     x 700 euro/lună                                                                                       .                                                             =   50.400.000 euro/an;

– costul achiziție biomasei agricole, silvice: 4.500.000 t x 25 euro/tonă                                               =   112.500.000 euro/an.

Total costuri personal și materii prime, mentenanță

                                                           =   199.320.000 euro/an 

TOTAL beneficii pe an:

1.681.490.000 Euro199.320.000 euro/an 

                                                            = 1.482.170.000 euro/an

G. OBSERVATII MAJORE PRIVIND AVANTAJELE APLICARII ACESTUI PROGRAM:

  1. Suma netă obținută prin valorificarea a 14% din biomasa Romaniei reprezintă 87,2% din valoarea investită ceea ce aduce o creștere economică reala la PIB de peste 0,872%/an.

Investiția se amortizează în maxim 14 luni de la darea în folosință a echipamentelor.

  1. Folosind instalatiile pentru conversia a doar 14% din biomasa Romaniei:

se procesează și valorifică energetic, în totalitate, partea biodegradabilă solidă, a deșeurilor menajere și industriale;

– se crează premisele dezvoltării industriei verzi din SRE;

– se crează aproximativ 150.000 locuri de muncă în sectoare cum ar fi: industrie, agricultură, transporturi, servicii (necesare pentru fabricarea instalațiilor de piroliză/gazeificare, a echipamentelor termice și auxiliare, montajele, proiectarea, colectarea, depozitarea și transportul biomasei etc) ;.

– se garantează independenta energetică la nivelul familiei, administratiilor locale și la nivel național;

– se salvează suprafetele împădurite de la defrișari în scopuri energetice;

– se vor înlocui combustibilii fosili;

– se generează depoluarea imediată a aerului, apei și a solului, prin transformarea deșeurilor în combustibili (peleți, bricheți,tocatură) și apoi în energie;

– se reduc emisiile cu efect de seră cu 50-80%, se limitează astfel distrugerea ecosistemului planetar, crește contribuția României la  limitarea încalzirii globale;

– crește gradul de comfort termic al populatiei, se elimină riscul de îmbolnaviri. 

Utilizarea 100% a biomasei romanesti va crea

“România cea mai curată țară de pe Terra”

  1. Pentru a procesa și valorfica în fiecare an toată biomasă României (60.000.000 t/an), ar fi necesară o investiție de aproximativ 12.000.000.000 euro. Aportul la PIB, din acest sector energetic, se va ridica la 6,2%/an, aproximativ 10.600.000.000 euro/an.
  2. Energia produsă din biomasă atinge cifre impresionante:

– Energie electrică = 60.000.000 MWh/an

– Energie termică   = 200.000.000 MWh/an

– Locuri de muncă  = 1.000.000

  1. Cele 200 de instalații ale primei investiții de 1.700.000.000 euro procesează și valorifică energetic, integral, cele 3.500.000 tone deșeuri menajere solide biodegradabile umede(2.500.000 tone deșeuri uscate sub 10% umiditate = 1.700.000 tone prin piroliză/gazeificare  și 800.000 tone în peleți); aceasta reprezintă intreaga cantitate de deșeuri menajere biodegradabile ale României, rezultate dupa operațiunea de sortare. Se rezolvă astfel problema gunoaielor biodegradabile la nivel național și scoate pentru totdeauna România din amenințarea infringementului în acest sector securizat.

 

Patronatul  Investitorilor Autohtoni  din  România,

Departamentul  Energii  Regenerabile:   Inventator Iuliean Hornet

Asociatia Forumul  Inventatorilor Romani: Vicepresedinte  Dr, Ing, Alexandru Stanila

 

 

 

31.07.2017