NOI PREVEDERI PENTRU REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE AL CLADIRILOR  

energGuvernul a aprobat in sedinta din 27 ianuarie a.c., la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata. Ordonanta continua transpunerea, in legislatia nationala, a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanta energetica a cladirilor (reformare).

„Am propus colegilor din Guvern o serie de modificari legislative importante ca sa putem atinge tintele pentru anul 2020 la capitolul cladiri cu consum redus de energie pentru incalzire/racire, pentru apa calda, iluminat si electrocasnice. Proiectul aprobat miercuri era pe lista de masuri prioritare ale ministerului pentru anul 2016; estimam realizarea lui implementarea in luna februarie, iata ca am devansat putin”, a declarat viceprim-ministrul Vasile Dincu, se precizeaza intr-un comunicat al MDRAP.

Noul act normativ prevede ca toate cladirile noi, pentru care receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza in baza autorizatiei de construire emise incepand cu 31 decembrie 2020, vor fi cladiri al caror consum de energie este aproape egal cu zero (prescurtat nZEB, din engl. nearly zero energy buildings). Pentru cladirile publice, regula se aplica incepand cu data de 31 decembrie 2018. In aceasta categorie intra cladirile la care consumul de energie este aproape egal cu zero sau este foarte scazut si este acoperit, in proportie de minimum 10% cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsa la fata locului sau in apropiere.

Cladirile cu consum mic de energie sunt avantajoase atat pentru utilizatorii lor, prin prisma facturilor reduse la utilitati, cat si pentru mediu – intrucat contribuie la reducerea emisiilor poluante. Cresterea performantei energetice a cladirilor face parte din setul de masuri stabilite la nivel european pentru atingerea Obiectivelor Europa 2020 in domeniul schimbarilor climatice si utilizarii durabile a energiei.

Ordonanta aprobata miercuri prevede si obligatia primarilor din localitatile urbane cu mai mult de 5000 de locuitori sa initieze planuri locale multianuale pentru a creste numarul de cladiri noi si existente al caror consum de energie este aproape egal cu zero. Pe baza planurilor locale, MDRAP va elabora Planul national pentru cresterea numarului de cladiri noi nZEB si incurajarea realizarii transformarii eficiente a cladirilor existente in cladiri nZEB.

Alte prevederi importante se refera la:

– completarea definitiei certificatului de performanta energetica cu date privind consumul de energie primara si finala, inclusiv energia din surse regenerabile si emisiile de gaze in echivalent CO2;

– completarea definitiei privind sistemele de climatizare, pentru a include atat sistemele individuale, cat si sistemele centralizate din cladiri/unitati de cladire, precum instalatiile de climatizare din spitale sau policlinici;

– stabilirea unui procent de cel putin 10% din necesarul de energie primara care se asigura din surse regenerabile de energie la construirea cladirilor cu consum de energie aproape egal cu zero din surse conventionale. Procentul minim care se asigura din surse regenerabile de energie in cazul cladirilor noi fost inclus si in Planul National de Actiune privind Eficienta Energetica, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 122/2015, notificat Comisiei Europene;

– instituirea obligatiei ca detinatorii cladirilor sa puna in aplicare masurile recomandate in certificatele de performanta energetica, in perioada de valabilitate a lor.

02.02.2016