Invitație la evenimentul “Oportunități de parteneriat pentru utilizarea inovatoare a potențialului biologic al României”

Reprezentând peste 240 de companii din toată Europa și peste 160 de centre de cercetare, Bio-based Industries Consortium – BIC este platforma de referință la nivel European în domeniu.  Această întâlnire vine în completarea eforturilor recente ale BIC de a angaja un dialog cu mediul privat din România, în contextul unui program mai larg de support catre statele UE pentru a-și valorifica potențialul. In principiu suntem interesati să dialogăm cu companii in: industria chimica, industria lemnului, cosmetice și alte bunuri de larg consum sau clustere de companii in agro-alimentar, lemn si celuloza, energii verzi.  Dar și cu industria alimentara, bere, vin, distilate si bauturi non-alcoolice, aditivi alimentari, furaje si nutreturi, pentru proiecte de utilizare alternativa a deseurilor de prelucrare sau ca utilizatori de aditivi si alti compusi in produse alimentare.

16.05.2019