FORMULAR DE CONFIRMARE A PARTICIPĂRII

la conferința


Educatie Privata Preuniversitara - Mai mult decat antreprenoriat.


27 noiembrie 2017, intre orele 9.00-14.00
Hotel Marshal Garden,
Calea Dorobanti 50B, BucureștiVă rugăm să completați formularul integral.

Date organizaţie
Confirmăm prin prezenta participarea următorilor reprezentanţi din partea organizaţiei:


Date participanţi
Taxa de participare la conferință este de:
  • 50 lei/persoană, pentru organizațiile membre ale Patronatului Investitorilor Autohtoni
  • 100 lei/persoană, pentru ceilalți participanți. (aderarea se poate face online prin accesarea formularului de la adresa https://www.piarom.ro/adera/);


Taxa de participare se va achita în contul IBAN RO87 BTRL RONC RT02 7239 6401, deschis la Banca Transilvania -Sucursala Lipscani, având ca beneficiar Patronatul Investitorilor Autohtoni, CUI 1788068Persoană de contact din partea organizatorilor:
Doamna Nicoleta Albert
Telefon: 0720.206.636
E-mail: [email protected]