FORMULAR DE ÎNSCRIERE Ediția a II-a a Programului Promotorii Voluntariatului în România – 2021

SCOPUL PROGRAMULUI:Creșterea gradului de susținere a voluntariatului de către autoritățile publice locale

OBIECTIVUL PRINCIPAL:Sprijinirea dezvoltării capacității operaționale a  organizațiilor neguvernamentale, prin stimularea parteneriatului dintre administrația publică locală și organizațiile neguvernamentale din domeniul voluntariatului pentru încurajarea activităților și demersurilor realizate de către acestea la nivel central și local, în beneficiul comunităților locale.

DESCRIERE GENERALĂ

Programul propus urmează a fi desfășurat pe parcursul anului 2021 sub patronajul Guvernului României și propune numirea  organizațiilor neguvernamentale interesate, în calitate de promotori ai voluntariatului, care vor derulat cu sprijinul SGG și în parteneriat cu  autoritățile și instituțiile publice din România, o serie de activități și evenimente în scopul proiectului.

Secretariatul General al Guvernului va fi un facilitator între organizațiile care desfășoară activități cu voluntari și autoritățile administrației publice locale/structurile lor asociative și va oferi sprijin la nivel instituțional, în vederea desfășurării activităților propuse.

ORGANIZAȚIILE INTERESATE AU OBLIGAȚIA DE A RESPECTA ȘI REALIZA URMĂTOARELE CONDIȚII ȘI ACTIVITĂȚI:

Condiții:

 • Să desfășoare programe și activități cu și pentru voluntari la nivelul unei/mai multe regiuni de dezvoltare sau la nivel național;
 • Să fie interesate să participe la procesul de consultare la nivel local sau național, inclusiv prin dezvoltarea și consolidarea unui dialog constant între organizațiile neguvernamentale și autoritățile publice;
 • Să fie interesate să ia parte la elaborarea și implementarea politicilor și strategiilor ce țin de domeniul voluntariatului;
 • Să completeze formularul destinat selecției promotorilor în cadrul programului ”Promotorii Voluntariatului”.
 • Să identifice, în colaborare cu S.G.G., priorități și demersuri necesare pentru îmbunătățirea relației organizațiilor neguvernamentale cu autoritățile publice locale în domeniul voluntariatului.
 • Demersurile și activitățile inițiate de către promotori se vor organiza cu menționarea programului ”Promotorii Voluntariatului”, care se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Guvernului și cu menționarea și afișarea elementelor de identitate vizuală ale acestuia.

Activități:

 • colaborează cu alte organizații neguvernamentale în vederea organizării și desfășurării activităților din cadrul Programului la nivel național/regional;
 • organizează conferințe/videoconferințe care vor reuni reprezentanți ai administrației publice și ai sectorului neguvernamental, la nivel regional/ județean/local;
 • asigură diseminarea informațiilor rezultate în cadrul Programului către alte organizații neguvernamentale, precum și către autorități publice locale din aria de interes a organizației;
 • colectează date de la nivel local cu privire la activitatea organizațiilor care implică voluntari, precum și cu privire la parteneriatele existente între sectorul neguvernamental și autoritățile și instituțiile publice, în scopul elaborării unei evidențe a organizațiilor active la nivel județean sau regional și a unui instrument de evidență a acestora;
 • colaborează cu echipa SGG, cu ceilalți promotori din program, precum și cu partenerii din program, respectiv structurile asociative ale autorităților publice locale, pentru elaborarea de puncte de vedere și propuneri, respectiv pentru includerea lor în documentele Programului;
 • asigură promovarea la nivel județean și/sau național a informațiilor, comunicatelor și anunțurilor din cadrul Programului;
 • identifică, în colaborare cu S.G.G., priorități și demersuri necesare pentru îmbunătățirea relației organizațiilor neguvernamentale cu autoritățile publice locale în domeniul voluntariatului.

Pentru inscriere accesati FORMULARUL DE INSCRIERE AICI

16.02.2021