Conventiile civile pe noul cod civil

2Se mai pot incheia conventii civile, avand in vedere prevederile noului Cod Civil, intre un beneficiar si un prestator persoana fizica neautorizata – ex formator, membru comisie de evaluare, examinare etc?  

Raspunde Ana Maria Borz, Expert: Noul Cod Civil reglementeaza antrepriza cunoscuta si ca un contract de prestari servicii sau conventia civila in art.1851. Pe de alta parte, un profesionist este persoana care exploateaza o intreprindere, definita ca fiind „exercitarea sistematica, de catre una sau mai multe persoane, a unei activitati organizate ce consta in producerea, administrarea ori instrainarea de bunuri sau in prestarea de servicii, indiferent daca are sau nu un scop lucrativ.

Legea 71/2011 de punere in aplicare a Noului Cod Civil (NCC) precizeaza intelesul notiunii de profesionist si induce obligativitatea autorizarii acestuia printr-una din formele prevazute de legislatia in vigoare.

Din coroborarea prevederilor de mai sus, se poate concluziona ca este posibila incheierea unei conventii civile cu o persoana fizica neautorizata in conditiile art.1851 din NCC, doar cu conditia ca activitatea ce face obiectul contractului sa fie prestata ocazional si nu cu caracter permanent.

Sursa: clubjuridic.ro

22.02.2016