Contact

PATRONATUL INVESTITORILOR AUTOHTONI
C.I.F. 17880686
Sediul:Str. Delfinului, Nr. 6, Bl. 42, Sc. 4, Et. P, Ap. 197,
Sector 2, Bucuresti, telefon: 0741.106.736
Cont:RO87BTRLRONCRT0272396401
Banca: Transilvania – Lipscani

e-mail: [email protected]