Anunț: Sesiuni de informare cu privire la instrumentele suport create de Secretariatul General al Guvernului în cadrul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă

Prin Planul Național de Acțiune 2020-2022 aferent Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă (Open Government Partnership/OGP), Secretariatul General al Guvernului (SGG) derulează următoarele angajamente în domeniile spațiu civic și anticorupție: „Coordonarea gestionării proceselor inovative pentru eficientizarea participării la deciziile administrației publice”, respectiv „Transparentizarea acordării finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, conform Legii nr. 350/2005”, în cadrul cărora au fost realizate și diseminate o serie de documente suport, extinzându-se sfera informațiilor publicate pe platforma CONECT (www.conect.gov.ro).

În vederea asigurării unei largi și unitare utilizări la nivelul administrației publice și societății civile din România, a recomandărilor incluse în documentele suport, precum și a informațiilor și funcționalităților platformei CONECT, Secretariatul General al Guvernului derulează pe parcursul lunii februarie, două sesiuni de informare a reprezentanților organizațiilor neguvernamentale.

În acest sens, vă adresăm invitația de a participa la cele două sesiuni de informare, conform următorului calendar:

  1. Sesiune de informare cu privire la utilizarea platformei CONECT și implementarea ”Ghidului privind transparentizarea acordării finanțărilor nerambursabile din fonduri publice conform Legii nr. 350/2005”

Data: 18.02.2022, intervalul orar 11.00 – 13.00

Confirmare participare: până la data de 17.02.2022 prin completarea următorului formular https://forms.gle/tpN29f84E5i2TT3XA

  1. Sesiune de informare cu privire la utilizarea platformei CONECT și implementarea ”Ghidului pentru abordarea inovativă a implicării cetățenilor în procesul decizional”

Data: 24.02.2022, intervalul orar 11.00 – 13.00

Confirmare participare: până la data de 23.02.2022 prin completarea următorului formular https://forms.gle/gSGBU5FmLE45xFYCA

08.02.2022